Teatejooksupäev Kosel

Sel aastal toimusid staadioni teatejooksude võistlused 16. septembril 2010. a Kose staadionil. Kurtna Kool osales teatejooksu võistlustel esmakordselt ja seetõttu läksime eelkõige eesmärgiga tulevikuks kogemusi omandama.

Meie selle aasta üheks prioriteediks oligi võrrelda oma kehalisi ja kiiruslikke võimeid teiste koolide õpilastega, et osata seada tulevikuks uusi eesmärke.

Loomulikult me ei läinud sinna ainult kogemusi omandama, vaid tahtsime ka oma kooli väärikalt esindada. Selleks olime eelnevalt kehalise kasvatuse tundides ka ette valmistunud, sest teatejooksudes on peale kiiruse vaja ka tehniliselt õiget sooritust. Lootsime, et hea õnne ja tehniliselt täpse soorituse korral võime ka kõrgeid kohti saavutada.

Lühidalt võiks päeva kokku võtta sõnadega, et ”alati saab paremini” ja ”süües kasvab isu”. Laste jaoks oli päev kindlasti huvitav ja õpetlik, sest tegusasse päeva jagus nii rõõmu kui pisaraid. Mina kui õpetaja ja kohapealse juhendajana annaksin lastele viiepalli süsteemis tubli hinde 3+. Võib-olla see tundub natuke ülekohtusena, kuid elus tulebki seada kõrgeid sihte ja seatud eesmärgi poole jõuda. Kui natukene süveneda ja analüüsida võistluste tulemusi, siis põhikoolide arvestuses saavutasime 5. koha, mis ei ole iseenesest halb, kuid 2. koht jäi meist 56 ja 1. koht 83 punkti kaugusele. Kui arvestada, et erinevatel põhjustel kolm meie jooksu tulemust tühistati, mistõttu ei saanud ka punkte ja kui näiteks 15. koht andis koolile juurde 35 punkti, siis………?

Kõige tähtsam ja olulisem kogu selle asja juures on see, et oleme oma osavõtu ja südika esinemisega väärikalt esindanud oma kooli. Kurtna kooli teatakse ja meiega hakatakse juba arvestama kui tõsiseltvõetavat konkurenti.

Siinkohal tahaksin tänada kooli poolt kõiki õpilasi, kes esindasid kooli teatejooksu võistlustel.

Jutu kirjutas üles õpetaja Kalmer ja pildid tegi õpetaja Eva.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee