Teavitus perehüvitise maksmise peatamisest

Sotsiaalkindlustusamet saatis vanematele, kelle lapsed vahetasid kooli, teavituse perehüvitise maksmise peatamisest.

Uuel õppeaastal teises koolis alustavate õpilaste nimekirjad kinnitatakse EHIS-es (Eesti Hariduse Infosüsteemis) 10. septembril. Saku Vallas on kasutusel e-keskkond ARNO, mis edastab sellekohased andmed EHIS-esse 1. septembril. Sotsiaalkindlustusameti peretoetuste juhtivspetsialisti sõnul on tegemist uuele süsteemile üleminekuga ning kui lapsed alustavad septembris kooliteed, ei peatata perehüvitiste maksmist.