Võõrkeelte nädal

Sel nädalal tähistati koolis võõrkeelte nädalat, millest esimesed kolm päeva olid pühendatud Jaapanile. Oktoobris Jaapanis õpilasvahetusel käinud Carolina, Gerda ja Laura ning teised Jaapani klubi liikmed sisustasid koolis vahetunde ja tunde erinevate Jaapani-teemaliste tegevustega. Näiteks said kõik kuulata tüdrukute ettekannet Jaapanis kogetu kohta, soovijatel oli võimalus osa võtta traditsioonilisest teetseremooniast ning riisiterade tõstmise võistlusest, vaadata vahetunnis animet, kuulata Jaapani muusikat, võtta osa stiilipäevast ning tutvuda teemakohaste plakatitega aatriumis. Lisaks käisid Gerda ja Carolina esimese kooliastme kehalise kasvatuse tundides meditatsiooniharjutusi tegemas.

Oli hea meel näha, et õpilased tundisid erinevate tegevuste vastu suurt huvi ning Jaapanis käinud õpilased said oma teadmisi ja kogemusi teistega jagada.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee