Erasmus+

Innovating by Doing Experiments by Leonardo.

Alates sellest õppeaastast kuni aastani 2020 on Kurtna Kool seotud Erasmus+ projektiga “Innovating By Doing Experiments by Leonardo”. Projekti eestvedajaks on Itaalia ning partneriteks koos meiega veel Hispaania, Rumeenia ja Portugali koolid. Projekti esmaseks ideeks on oma koolide heade ideede teistega jagamine  ja teistelt õppimine. Antud projekti sihtgrupiks on sel korral õpilased vanuses 9 -12 eluaastat.

Nagu projekti nimigi ütleb, on meie suureks eeskujuks Leonardo da Vinci, kes oma suurest uudishimust tingituna tundis suurt huvi erinevate valdkondade vastu nagu leiutamine, anatoomia, maalikunst, matemaatika, inseneriteadused, skulptuurid, botaanika, muusika, kirjandus, astronoomia, geoloogia, ajalugu ja kartograafia.

Selle projektiga loodamegi aidata lastel taasavastada oma loomulikku uudishimu maailma vastu ja toetada selle lennukust erinevate projektisiseste ja -väliste tegevustega nii Eestis kui ka  partnerriikides. Meie projekt toetab igati Kurtna Kooli motot “Mesi peitub igas õies” ja on kooskõlas muutunud õpikäsitlusega –  õpetaja on siin vaid seoste looja ja väärtushoiakute kujundaja ning meie ülesanne on arendada õppijas kriitilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskusi, ettevõtlikkust, meeskonnatöö ning kirjaliku ja suulise eneseväljenduse oskust.

Projekti mobiilsused toimuvad neljas partnerriigis ja igal külastusel on kaasas neli õpilast ning kaks õpetajat. Erasmus+ Euroopa Liidu hariduse toetusprogramm on kõikidele programmis osalevatele lastele tasuta.  Mobiilsused jagunevad järgnevalt:

Itaalia 9.-16.12.2018 (V klass)
Hispaania 27.01.-2.02. 2019 (IV klass)
Rumeenia 17.- 23.03.2019 ( IV ja V klass)
Portugal 20.-26.10. 2019 (praegune III klass)
Eesti 22.- 28. 03. 2020 (16 -20 õpilast partnerriikidest)

Kõikidest meie külastustest ja ettevõtmisest on võimalik lugeda Kurtna Kooli koduleheküljel, Facebookis, Instagrammis ja Symbaloos.

Lennukaid ideid soovides
Õp Merle