Unustatud asjad

Kooli on jäänud palju laste rõivaid, jalatseid ja muid esemeid.
Kõik need ootavad enne suve saabumist omanikke.

Unustatud asjad on välja pandud garderoobide kõrvale pinkidele ning vitriinkappi, mis asub õpetajate toa juures.
Esemeid saab koolist kätte 16. ja 17. juunil kell 9 – 13.

Kurtna Kooli kantselei on suletud 1. juulist 2. augustini 2020.
Kurtna Kooli spordikompleks on suletud 25. juunist 2. augustini 2020.

Tänuõhtu

Elu nõuab oma aja kangelasi…
kes paistaksid silma,
nad oleksid meile eeskujuks,
kellele saaks vaadata alt üles,
kelle moodi tahaks olla,
nende õlul püsib maailm!

AASTA KULDKÄSI – Nele Liis Kõllamaa
AASTA SPORTLANE – Ralph Rupert Nigul
AASTA ESINEJA – Marii Tumm
AASTA TANTSIJA – Tüdrukute rahvatantsurühm
AASTA LUGEJA – Elisabeth Rätsnik
AASTA MUUSIK – Helena Kivirand
AASTA HUVIRING – Toidudisain
AASTA TEGU – Kurtna madalseiklusrada
AASTA VABATAHTLIK – Joosep Fingling
AASTA ÕPILANE – Anni Fingling
AASTA LASTEAIAÕPETAJA – Merli Männamaa
AASTA LASTEAIAÕPETAJA ABI – Monika Paasma
AASTA ÕPETAJA – Katrin Kalvik
AASTA KOLLEEG – Terje Alev

Kaunid fotojäädvustused tänuõhtust koos meie kangelastega 🙂 !
Aasta lastevanema tiitli said seekord erakorralise olukorra tõttu kõik lapsevanemad. Suur tänu teile!

Tänuõhtule olid kutsutud selle õppeaasta edukad õpilased koos ühe saatjaga ning aastatiitlite saajad.

Õppetöö alates 18. maist

Hea koolipere

Alates 18. maist taastub osaline õppetöö kooliruumides.
Kooli ootame järgmisel nädalal õpilasi väiksemates gruppides. Teade, keda ja millal kooli oodatakse ning tunniplaan, saadetakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Koolipäev on oluliselt lühem.
Samas jätkub ka distantsõpe. Uue nädala videotunniplaan muutub, sest seda kohandatakse sobivaks samaaegse õppega kooliruumides. Loodame, et suudame lähiajal korraldada õppetööd selliselt, et enamusel õpilastest tekiks võimalus kooli tulla.

Tervisekaitsenõuded
Kooli tulev laps peab olema terve. Kooli sisenedes tuleb desinfitseerida käsi. Vältida tuleb füüsilist kontakti. Täpsemaid juhiseid saab lugeda manusest.

Transport
Hommikune õpilasliin liigub tavapärastel kellaaegadel. Kirjale on lisatud muudetud õpilastranspordi graafik, mis kehtib selle õppeaasta lõpuni.
Soovitav on kooli saabumiseks kasutada jalgratast või tulla jalgsi, nii vähenevad kokkupuuted erinevate gruppidega.

Toitlustus
Senine sooja lõuna pakkumine kodusolijatele lõppeb selle nädalaga. Järgmisel nädalal saavad soovi avaldanud pered kahenädalase toidupaki.
Koolis olijatele pakutakse lõunasööki.

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse kolmandal trimestril tavapäraselt. Õppenõukogu otsusel ei hinnata hindeliselt liikumisõpetust ning osades ainetes ka 2. klassis.

Õppeaasta lõpetamine ja olulisemad üritused
Õppeaasta lõpetamisel lähtume haridusministeeriumi ja SA Innove juhistest ning terviseameti korraldustest.
Kooliastmete lõpus so 3. ja 6. klassis ning 8. klassis toimuvad üleminekutestid, mida ei hinnata. Õpikute tagastamist ja lõpuklassi puudutava info saadame eraldi järgmisel nädalal.

29.05 – 9. klassi lõpukell ja loovtööde kaitsmine
02.06 – direktori tänuõhtu õue laval
05.06 – kooliaasta lõpetamine 1. – 8. klass
10.15 – 11.00 1. – 4. klassi aktus õuelaval
12.15 – 13.00 5. – 8. klassi aktus õuelaval
18.06 – 9. klassi lõpuaktus

 

Lugupidamisega
Kristjan Saar