Kooli kogu perega

Laupäeval, 23. märtsil kell 11.00 – 13.00 toimub järgmine koolituspäev “Kooli kogu perega”, mis on mõeldud 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Lastevanematele esineb Viimsi Kooli kooliõde Reet Rannu, lastega tegelevad klassiõpetajad Mari-Liis Saarmäe ja Anne Ehatamm. Lastel palume kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

5. märtsil käis külas Saku vallas elav lastekirjanik Markus Saksatamm ja kohtus raamatukogus lasteaialastega “Õnnetriinude rühmast”. Kirjanik luges ette lõike oma raamatutest.

Ülle Loiku tunnustati Saku valla tänukirjaga

Kurtna Kool tänab Ülle Loiku aktiivse tegevuse ja panuse eest koolielus; õpilaste õpitöö ja teabe hankimise oskuse ning lugemishuvi tekitamise eest.

Ülle Loik panustab igakülgselt kooli moto „Mesi peitub igas õies“ elluviimisesse: tema eestvedamisel korraldatakse regulaarselt raamatukogus mitmesuguseid näitusi (sh õpilaste omalooming), erinevaid lugemist propageerivaid ja õpilaste maailmapilti avardavaid ettevõtmisi (näiteks klasside ja õpetajate raamatupuud, kohtumised erinevate inimestega jne). Ülle Loik toetab igati kooli ürituste ettevalmistamist ja läbiviimist. Ta on aktiivselt osalenud Kurtna kooli muuseumitoa loomisel.

Ülle Loik on aktiivne Saku koduloo andmebaasi „Sakulugu“ täiendaja. Ta on kogumiku „50 aastat rahvatantsu Sakus“ üks koostajatest.

Kurtna Kool avaldab tänu Ülle Loigule kooli õppekavajärgse ja -välise tegevuse mitmekesistamise ning valla kultuuriellu panustamise eest.

Kooli kogu perega

Laupäeval, 16. veebruaril kell 11.00 – 13.00 toimub järgmine koolituspäev “Kooli kogu perega”, mis on mõeldud 2019. aasta sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Lastevanematele esineb eripedagoog Kaie Ojassalu, lastega tegeleb klassiõpetaja Maie Härmann. Lastel palume kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.