Hoolekogu

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu koosseis

Valdur Kuldvee – lasteaialaste vanemate esindaja, valdur.kuldvee@gmail.com
Mai-Liis Tammpere – lasteaialaste vanemate esindaja, mailiis.tammpere@gmail.com
Taili Tamm– lasteaialaste vanemate esindaja, tamm.taili@gmail.com
Kerdo Vrublevski – õpilaste vanemate esindaja, kerdo@hot.ee
Eva-Liisa Laas – õpilaste vanemate esindaja, eva.liisu@gmail.com
Heldi Raudsepp – õpilaste vanemate esindaja, heldi.raudsepp@gmail.com
Malle Metsis-Müür – lasteaiaõpetajate esindaja, malle.metsis-myyr@kurtnakool.ee
Merle Kants – kooliõpetajate esindaja, merle.kants@gmail.com
Meelis Ojassalu – MTÜ Kurtna Külaselts esindaja,   meelis.ojassalu@metalexpress.ee
Arvo Pärniste – Saku Vallavolikogu esindaja arvoparniste@gmail.com