Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9. klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami.
Oma otsuse valikaine eksami kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 1. veebruariks.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2022/2023. õppeaastal: 

Lõpueksamite ajad:

eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (kirjalik) – 12. juuni 2023
valikeksam inglise keeles (suuline) – 12.–13. juuni 2023
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.