Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9. klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami.
Oma otsuse valikaine eksami kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 1. veebruariks.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal: 

  • eesti keel: 1. juunil 2020
  • matemaatika: 4. juunil 2020
  • valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline): 10. juunil 2020

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.