Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad 9. klasside õpilased 3 riiklikku lõpueksamit: kohustuslikud eesti keele ja matemaatika eksami ning valikaine eksami.
Oma otsuse valikaine eksami kohta teatavad õpilased kooli juhtkonnale 1. veebruariks.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal: 

Lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel) – 12.–13. juuni 2024. a;

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.