Rühmad

Lasteaia rühmad

2019/2020 õ-a

Sipelgad – sõimerühm
Rühmaõpetajad Tiina Susi ja Tamara Kasemets, õpetaja abi Pille Ots.

Õnnetriinud – sõimerühm
Rühmaõpetajad Merli Männamaa ja Piret Väljaots, õpetaja abi Taili Tamm.

Liblikad – aiarühm 3-4 a
Rühmaõpetajad Külli Kruus ja Anneliis Kasemaa, õpetaja abi Leelo Telling.

Jaaniussid – aiarühm 4-5 a
Rühmaõpetajad Ivi Hõrak ja Triin Tammela, õpetajaabi Marge Reinumäe.

Maipõrnikad – aiarühm 5-6 a
Rühmaõpetajad Kairi Pihlak ja Malle Metsis-Müür, õpetaja abi Aivi Allas.

Mesimumm –koolieelikute rühm 6-7 a
Rühmaõpetajad Anne Holter ja Marje Heinaste, õpetaja abi Maarika Paabstel.

Lepatriinu – liitrühm
Rühmaõpetajad Mari-Liis Tarto ja Maarja Vaikma, õpetajaabid Maie Pilt ja Monika Paasma.