Rühmad

Lasteaia rühmad

2017/2018 õa

Sipelgad – sõimerühm 1,5-2 a
Rühmaõpetajad Tiina Susi ja Tamara Kasemets, õpetajaabi Pille Ots.

Jaaniussike – sõimerühm 2-3 a
Rühmaõpetajad Ivi Hõrak ja Triin Tammela, õpetajaabi Marge Reinumäe.

Maipõrnikad – aiarühm 3-4 a
Rühmaõpetajad Kairi Pihlak ja Malle Metsis-Müür, õpetajaabi Aivi Allas.

Mesimumm – aiarühm 4-5 a
Rühmaõpetajad Triin Truus ja Anne Holter, õpetajaabi Maarika Paabstel.

Õnnetriinud – aiarühm 5-6 a
Rühmaõpetajad Merli Männamaa ja Piret Väljaots, õpetajaabi Taili Tamm.

Liblikad – aiarühm 6-7 a
Rühmaõpetajad Külli Kruus ja Maire Kärner, õpetajaabi Leelo Telling.

Lepatriinu – liitrühm 2-7 a
Rühmaõpetajad Julija Kuldvee ja Mari-Liis Tarto, õpetajaabi Maie Pilt.