Rühmad

Lasteaia rühmad

2018/2019 õ-a

Sipelgad – sõimerühm 1,5-2 a
Rühmaõpetajad Tiina Susi ja Tamara Kasemets, õpetajaabi Pille Ots.

Liblikad – sõimerühm 2-3 a
Rühmaõpetajad Külli Kruus ja Kadri-Kai Freimann, õpetajaabi Leelo Telling.

Jaaniussid – aiarühm 3-4 a
Rühmaõpetajad Ivi Hõrak ja Triin Tammela, õpetajaabi Marge Reinumäe.

Maipõrnikad – aiarühm 4-5 a
Rühmaõpetajad Kairi Pihlak ja Malle Metsis-Müür, õpetajaabi Aivi Allas.

Mesimumm – aiarühm 5-6 a
Rühmaõpetajad Triin Truus ja Anne Holter, õpetajaabi Maarika Paabstel.

Õnnetriinud – koolieelikute rühm 6-7 a
Rühmaõpetajad Merli Männamaa ja Piret Väljaots, õpetajaabi Taili Tamm.

Lepatriinu – aiarühm 3-6 a
Rühmaõpetajad Maie Pilt ja Mari-Liis Tarto, õpetajaabi Monika Paasma.