Rühmad

Lasteaia rühmad

2021/2022 õ-a

Sipelgad – sõimerühm
Rühmaõpetajad Tiina Susi ja Tamara Kasemets, õpetaja abi Tuuli Susi.
Telefon 58538475

Mesimumm – aiarühm
Rühmaõpetajad Anne Holter ja Triin Tubala, õpetaja abi Maarika Paabstel.
Telefon 59193778

Õnnetriinud – aiarühm
Rühmaõpetajad Merli Männamaa ja Piret Väljaots, õpetaja abi Taili Tamm.
Telefon 53021327

Liblikad – aiarühm
Rühmaõpetajad Külli Kruus ja Anneliis Kasemaa, õpetaja abi Leelo Telling.
Telefon 53236669

Jaaniussid – koolieelikute rühm
Rühmaõpetajad Ivi Hõrak ja Triin Tammela, õpetajaabi Marge Reinumäe.
Telefon 51949212

Lepatriinu – aiarühm
Rühmaõpetajad Mari-Liis Tarto ja Maarja Vaikma, õpetajaabi Ingrid Veilberg.
Telefon 53339316

Maipõrnikad – liitrühm
Rühmaõpetajad Kairi Pihlak ja Malle Metsis-Müür, õpetaja abi Aivi Allas.
Telefon 59151363