Õpetajad

Maie Härmann – 1. klassi õpetaja; matemaatikaõpetaja – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva – 2. klassi õpetaja; inglise keele õpetaja – astrid.kova@kurtnakool.ee

Ülle Allik – 3. klassi õpetaja; kunstiõpetuse õpetaja – ylle.allik@kurtnakool.ee

Katrin Kalvik – 4.a klassi õpetaja – katrin.kalvik@kurtnakool.ee

Mari-Liis Saarmäe – 4.b klassi õpetaja –
mariliis.saarmae@kurtnakool.ee

Gähtlin Leppänen – 5. klassi juhataja, psühholoog – gahtlin.leppanen@kurtnakool.ee

Agne Luur – 6. klassi juhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
agne.luur@kurtnakool.ee

Anna Lutter – 7. klassi juhataja; käsitöö- ja kodunduse õpetaja,  arvutiõpetaja – anna.lutter@kurtnakool.ee

Maali Kanemägi – 8. klassi juhataja; loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja keemia õpetaja – maali.kanemagi@kurtnakool.ee

Merle Kants – 9. klassi juhataja, inglise keele õpetaja – merle.kants@kurtnakool.ee

Kadi Sihv – matemaatikaõpetaja – kadi.sihv@kurtnakool.ee

Kelly Lepind – pikapäevarühma õpetaja – kelly.lepind@kurtnakool.ee

Katre Tekkel –  kehalise kasvatuse õpetaja – katre.tekkel@kurtnakool.ee

Rein Raspel – kehalise kasvatuse õpetaja –rein.raspel@kurtnakool.ee

Maire Kärner tehnoloogiaõpetuse õpetaja, haridustehnoloog – maire.karner@kurtnakool.ee

Damaris Ilves – 5.-9. klassi muusikaõpetaja – ilvesdamaris@gmail.com

Kaili Tšernov – 1. ja 2. klassi muusikaõpetaja – kaili.tshernov@kurtnakool.ee

Maimu Torn –  loodusõpetuse ja füüsika õpetaja –maimu.torn@kurtnakool.ee

Silva Linnas – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – silva.linnas@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja – eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetuse õpetaja – ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Aleksandra Teesalu – vene keele õpetaja

Jürgen Tina – arvutiõpetuse õpetaja – jyrgen.tina@kurtnakool.ee

Tiiu Tali – pikapäevarühma õpetaja

Terje Alev – õppealajuhataja, matemaatikaõpetaja – terje.alev@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog – kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Triin Tubala – eripedagoog – triin.tubala@kurtnakool.ee

Merje Tava – huvijuht – merje.tava@kurtnakool.ee

Kristjan Saar – direktor – kristjan.saar@kurtnakool.ee