Õpetajad

Külli Kruus – 1. klassi õpetaja – kylli.kruus@kurtnakool.ee

Ülle Allik – 2.a klassi õpetaja, kunstiõpetus – ylle.allik@kurtnakool.ee

Liina Siht – 2.b klassi õpetaja, abiõpetaja – liina.siht@kurtnakool.ee; pikapäevarühma õpetaja,  telefon: 57444798

Kristi Sui – 2.b klassi õpetaja – kristi.sui@kurtnakool.ee

Katrin Kalvik –  3. klassi õpetaja, geograafia – katrin.kalvik@kurtnakool.ee

Maie Härmann – 4. klassi õpetaja, eesti keel – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva – inglise keele õpetaja, matemaatika, õpiabi – astrid.kova@kurtnakool.ee

Damaris Ilves – muusikaõpetus, 6. klassi klassijuhataja – damaris.ilves@kurtnakool.ee

Silva Linnas – 7.a klassi klassijuhataja, ajalugu, inimese- ja ühiskonnaõpetus – silva.linnas@kurtnakool.ee

Merje Tava – 7.b klassi klassijuhataja, asendusõpetaja, inimeseõpetus – merje.tava@kurtnakool.ee

Ardo Arusaar –  7.b klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus – ardo.arusaar@kurtnakool.ee

Merle Kants – 8. klassi klassijuhataja, inglise keel – merle.kants@kurtnakool.ee

Agne Luur – 9. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus –
agne.luur@kurtnakool.ee

Anna Lutter – käsitöö- ja kodundus – anna.lutter@kurtnakool.ee

Olga Nikiforova – vene keel – olga.nikiforova@kurtnakool.ee

Liia Hokkanen – soome keel – liia.hokkanen@kurtnakool.ee

Gerli Laaniste – matemaatika, informaatika – gerli.laaniste@kurtnakool.ee

Kelli Välba – 5. klassi  klassijuhataja, kehaline kasvatus – kelli.valba@kurtnakool.ee

Rein Raspel – kehaline kasvatus – rein.raspel@kurtnakool.ee

Timo Nikitin – 6. klassi klassijuhataja, tehnoloogiaõpetus, keemia – timo.nikitin@kurtnakool.ee

Anu Tähemaa – muusikaõpetus – anu.tahemaa@kurtnakool.ee

Gerrit Kanarbik –  füüsika – gerrit.kanarbik@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja – eve.lutter@kurtnakool.ee

Kairi Koolme – kunstiõpetus – kairi.koolme@kurtnakool.ee

Kadi Sihv – loodusõpetus, bioloogia – kadi.sihv@kurtnakool.ee

Kairi Nõukas – loodusõpetus, bioloogia, geograafia – kairi.noukas@kurtnakool.ee

Marko Jääger – psühholoog, inimeseõpetus – marko.jaager@kurtnakool.ee

Tiiu Tali – pikapäevarühma õpetaja;  telefon: 57444798

Cätlin Müürel – abiõpetaja – catlin.muurel@kurtnakool.ee

Anneli Peet – abiõpetaja – anneli.peet@kurtnakool.ee

Terje Alev – õppealajuhataja; matemaatika – terje.alev@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed; eesti keel – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog – kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Kristjan Saar – direktor – kristjan.saar@kurtnakool.ee