Õpetajad

Ülle Allik – 1. klassi õpetaja; kunstiõpetuse õpetaja   ylle.allik@kurtnakool.ee

Anne Ehatamm – 2. A klassi õpetaja; matemaatikaõpetaja  anne.ehatamm@kurtnakool.ee

Mari-Liis Saarmäe – 2. B klassi õpetaja –
mariliis.saarmae@kurtnakool.ee

Maie Härmann – 3. klassi õpetaja; matemaatikaõpetaja – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva 4. klassi õpetaja; inglise keele õpetaja  astrid.kova@kurtnakool.ee

Anna Lutter – 5. klassijuhataja; käsitöö- ja kodunduse õpetaja – anna.lutter@kurtnakool.ee

Maali Kanemägi – 6. klassijuhataja; loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja keemia õpetaja – maali.kanemagi@kurtnakool.ee

Merle Kants – 7. klassijuhataja, inglise keele õpetaja  merle.kants@kurtnakool.ee

Valeria Klimova – 8. klassijuhataja, vene keele õpetaja – valeria.klimova@kurtnakool.ee

Agne Luur – 9. klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
agne.luur@kurtnakool.ee

Kelly Lepind  käsitöö- ja kodunduse õpetaja  kelly.lepind@kurtnakool.ee

Katre Tekkel   kehalise kasvatuse õpetaja – katre.tekkel@kurtnakool.ee

Rein Raspel  kehalise kasvatuse õpetaja  rein.raspel@kurtnakool.ee

Timo Nikitin  poiste tööõpetuse õpetaja  timo.nikitin@kurtnakool.ee

Taimi Kanger  muusikaõpetaja  taimi.kanger@kurtnakool.ee

Tuuli Kopli  1. – 2. klassi muusikaõpetaja – tuuli.kopli@kurtnakool.ee

Anne-Lys Kuldmaa – 3. klassi muusikaõpetaja – annelys.kuldmaa@kurtnakool.ee

Maimu Torn –  arvutiõpetuse, loodusõpetuse ja füüsika õpetaja –maimu.torn@kurtnakool.ee

Sirje Piho – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  sirje.piho@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja  eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetuse õpetaja  ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Jürgen Tina – arvutiõpetuse õpetaja – jyrgen.tina@kurtnakool.ee

Tiiu Tali – pikapäevarühma õpetaja

Maire Kärner – haridustehnoloog – maire.karner@kurtnakool.ee

Terje Alev – õppealajuhataja, matemaatikaõpetaja  terje.alev@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog  kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Triin Tubala – eripedagoog – triin.tubala@kurtnakool.ee

Gähtlin Leppänen – psühholoog – gahtlin.leppanen@kurtnakool.ee

Merje Tava – huvijuht – merje.tava@kurtnakool.ee

Kristjan Saar  direktor  kristjan.saar@kurtnakool.ee