Õpetajad

Ülle Allik – 1.a klassi õpetaja; kunstiõpetus – ylle.allik@kurtnakool.ee

Mari-Liis Saarmäe – 1.b klassi õpetaja; eesti keel; õpiabiõpetaja –
mariliis.saarmae@kurtnakool.ee

Katrin Kalvik –  2. klassi õpetaja; loodusõpetus – katrin.kalvik@kurtnakool.ee

Maie Härmann – 3. klassi õpetaja; matemaatika – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva – 4. klassi õpetaja; inglise keel – astrid.kova@kurtnakool.ee

Maria Komarova – 5. klassi klassijuhataja, muusikaõpetus – maria.komarova@kurtnakool.ee

Silva Linnas – 6.a klassi klassijuhataja, ajalugu ja ühiskonnaõpetus – silva.linnas@kurtnakool.ee

Merje Tava – 6.b klassijuhataja, huvijuht; inimeseõpetus – merje.tava@kurtnakool.ee

Ardo Arusaar –  6.b klassijuhataja, kehaline kasvatus – ardo.arusaar@kurtnakool.ee

Merle Kants – 7. klassi juhataja, inglise keel – merle.kants@kurtnakool.ee

Agne Luur – 8. klassi juhataja, eesti keel ja kirjandus, geograafia –
agne.luur@kurtnakool.ee

Anna Lutter – 9. klassi juhataja; käsitöö- ja kodundus – anna.lutter@kurtnakool.ee

Nadežda Fjodorova – vene keele õpetaja – nadezhda.fjodorova@gmail.com

Olga Nikiforova – vene keel, eesti keel muukeelsetele lastele – olga.nikiforova@kurtnakool.ee

Gerli Laaniste – matemaatikaõpetaja, informaatikaõpetaja – gerli.laaniste@kurtnakool.ee

Kelli Välba –  kehalise kasvatuse õpetaja – kelli.valba@kurtnakool.ee

Rein Raspel – kehaline kasvatus – rein.raspel@kurtnakool.ee

Timo Nikitin – tehnoloogiaõpetus, keemia – timo.nikitin@kurtnakool.ee

Anu Tähemaa – muusikaõpetus – anu.tahemaa@kurtnakool.ee

Maimu Torn-Kallion –  loodusõpetus, füüsika – maimu.tornkallion@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja – eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetus – ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Kairi Koolme – kunstiõpetus ja käsitöö – kairi.koolme@kurtnakool.ee

Kadi Sihv – loodusõpetus, geograafia – kadi.sihv@kurtnakool.ee

Elise Lillemägi – psühholoog; inglise keel ja bioloogia – elise.lillemagi@kurtnakool.ee

Annika Lepik – bioloogia – annika.balance@gmail.com

Liina Siht – pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja;  telefon: 57444798

Tiiu Tali – pikapäevarühma õpetaja;  telefon: 57444798

Terje Alev – õppealajuhataja; matemaatika, geograafia – terje.alev@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed; eesti keel – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog – kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Kristjan Saar – direktor – kristjan.saar@kurtnakool.ee