Õpetajad

Katrin Kalvik –  1. klassi õpetaja; geograafia ja loodusõpetuse õpetaja – katrin.kalvik@kurtnakool.ee

Maie Härmann – 2. klassi õpetaja; matemaatikaõpetaja – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva – 3. klassi õpetaja; inglise keele õpetaja – astrid.kova@kurtnakool.ee

Ülle Allik – 4. klassi õpetaja; kunstiõpetuse õpetaja – ylle.allik@kurtnakool.ee

Silva Linnas – 5.a klassi klassijuhataja, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja – silva.linnas@kurtnakool.ee

Damaris Ilves – 5.a klassi klassijuhataja; muusikaõpetaja – ilvesdamaris@gmail.com

Mari-Liis Saarmäe – 5.b klassi õpetaja; eesti keele õpetaja; õpiabiõpetaja –
mariliis.saarmae@kurtnakool.ee

Merle Kants – 6. klassi juhataja, inglise keele õpetaja – merle.kants@kurtnakool.ee

Agne Luur – 7. klassi juhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja –
agne.luur@kurtnakool.ee

Anna Lutter – 8. klassi juhataja; käsitöö- ja kodunduse õpetaja – anna.lutter@kurtnakool.ee

Maali Kanemägi – 9. klassi juhataja; loodusõpetuse, bioloogia ja keemia õpetaja – maali.kanemagi@kurtnakool.ee

Nadežda Fjodorova – vene keele õpetaja – nadezhda.fjodorova@gmail.com

Eduard Pavlov – vene keele õpetaja – eduard.pavlov@kurtnakool.ee

Hedvig Hannah Slade – asendusõpetaja

Gähtlin Leppänen – psühholoog, inimeseõpetuse õpetaja – gahtlin.leppanen@kurtnakool.ee

Kadi Sihv – matemaatikaõpetaja – kadi.sihv@kurtnakool.ee

Kelli Välba –  kehalise kasvatuse õpetaja – kelli.valba@kurtnakool.ee

Rein Raspel – kehalise kasvatuse õpetaja – rein.raspel@kurtnakool.ee

Maire Kärner – arvutiõpetuse õpetaja; haridustehnoloog – maire.karner@kurtnakool.ee

Timo Nikitin – tehnoloogiaõpetuse õpetaja – timo.nikitin@kurtnakool.ee

Anu Tähemaa – 1. ja 2. klassi muusikaõpetaja – anu.tahemaa@kurtnakool.ee

Maimu Torn –  loodusõpetuse ja füüsika õpetaja – maimu.torn@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja – eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetuse õpetaja – ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Kairi Koolme – 3. klassi kunsti ja käsitöö õpetaja – kairi.koolme@kurtnakool.ee

Jürgen Tina – arvutiõpetuse õpetaja – jyrgen.tina@kurtnakool.ee

Liina Siht – 1.-3. klassi pikapäevarühma õpetaja

Tiiu Tali – pikapäevarühma õpetaja

Kelly Lepind – pikapäevarühma õpetaja

Terje Alev – õppealajuhataja, matemaatikaõpetaja – terje.alev@kurtnakool.ee

Kristiina Lilja – logopeed – kristiina.lilja@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog – kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Merje Tava – huvijuht – merje.tava@kurtnakool.ee

Kristjan Saar – direktor – kristjan.saar@kurtnakool.ee