Õpetajad

Anne Ehatamm – 1. A klassi õpetaja; matemaatikaõpetaja  anne.ehatamm@kurtnakool.ee

Mari-Liis Saarmäe – 1. B klassi õpetaja –
mariliis.saarmae@kurtnakool.ee

Maie Härmann – 2. klassi õpetaja, 6. klassi matemaatikaõpetaja – maie.harmann@kurtnakool.ee

Astrid Kõva 3. klassi õpetaja, 2.-4. klassi inglise keele õpetaja  astrid.kova@kurtnakool.ee

Ülle Allik – 4. klassi õpetaja  ylle.allik@kurtnakool.ee

Maali Kanemägi – 5. klassijuhataja; loodusõpetuse, geograafia, bioloogia ja keemia õpetaja – maali.kanemagi@kurtnakool.ee

Kelly Lepind  6. klassijuhataja, käsitöö- ja kodunduse õpetaja  kelly.lepind@kurtnakool.ee

Rein Raspel  6. klassijuhataja, kehalise kasvatuse õpetaja  rein.raspel@kurtnakool.ee

Timo Nikitin  7. klassijuhataja, poiste tööõpetuse õpetaja  timo.nikitin@kurtnakool.ee

Valeria Klimova – 7. klassijuhataja, vene keele õpetaja – valeria.klimova@kurtnakool.ee

Agne Luur – 8. klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
agne.luur@kurtnakool.ee

Merle Kants – 9. klassijuhataja, inglise keele õpetaja  merle.kants@kurtnakool.ee

Terje Alev – õppealajuhataja, matemaatikaõpetaja  terje.alev@kurtnakool.ee

Tuulike Pajumets   kehalise kasvatuse õpetaja  tuulike.pajumets@kurtnakool.ee

Taimi Kanger  muusikaõpetaja  taimi.kanger@kurtnakool.ee

Maimu Torn –  arvutiõpetuse, loodusõpetuse ja füüsika õpetaja –maimu.torn@kurtnakool.ee

Anna Lutter – käsitöö- ja kodunduse õpetaja – anna.lutter@kurtnakool.ee

Sirje Piho – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja  sirje.piho@kurtnakool.ee

Eve Lutter – tantsuõpetaja  eve.lutter@kurtnakool.ee

Ülle Saluvere – kunstiõpetuse õpetaja  ulle.saluvere@kurtnakool.ee

Jürgen Tina – arvutiõpetuse õpetaja – jyrgen.tina@kurtnakool.ee

Merike Vahtre – logopeed – merike.vahtre@kurtnakool.ee

Kaie Ojassalu – eripedagoog  kaie.ojassalu@kurtnakool.ee

Merje Tava – huvijuht – merje.tava@kurtnakool.ee

Kristjan Saar  direktor  kristjan.saar@kurtnakool.ee