Töötajad

Kaire Oks – lasteaia õppealajuhataja kaire.oks@sakuvald.ee, 6719233
Vastuvõtuaeg kokkuleppel

Kristjan Saar – direktor, ujumisõpetaja, kristjan.saar@kurtnakool.ee, 6719231

Kaili Tšernov – lasteaia muusikaõpetaja
Eve Lutter – lasteaia liikumisõpetaja
Kairi Pihlak – lasteaia liikumisõpetaja
Andreas Solom – lasteaia liikumisõpetaja
Kairi Koolme – lasteaia ujumisõpetaja
Kaie Ojassalu – eripedagoog, kaie.ojassalu@kurtnakool.ee
Kristiina Lilja – logopeed, kristiina.lilja@kurtnakool.ee
Gähtlin Leppänen – psühholoog, gahtlin.leppanen@kurtnakool.ee
Marju Raadik – tervishoiutöötaja, marju.raadik@mail.ee, 671 9239

Lasteaia õpetajad:
Anne Holter
Ivi Hõrak
Anneliis Kasemaa
Tamara Kasemets
Külli Kruus
Inga Lootus
Malle Metsis- Müür
Merli Männamaa
Kairi Pihlak
Tiina Susi
Triin Tammela
Mari-Liis Tarto
Triin Tubala
Maarja Vaikma
Piret Väljaots

Õpetaja abid:
Aivi Allas
Maarika Paabstel
Marge Reinumäe
Tuuli Susi
Taili Tamm
Leelo Telling
Ingrid Veilberg