Bussigraafik

BUSSIDE AJAD KURTNA KOOLI JUUREST

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et 03.04.2023 muutuvad väljumisajad seoses liinide läbimise aja pikendamisega.

Busside 113 ja 113A väljumiste muutus puudutab õpilasliine. 3. aprillist kehtima hakkavad liinide 113, 113A. Muudetud sõiduplaanid on nähtavad SIIN

113
Liinile on lisatud uus bussipeatus Sillaku
113 06:35 pikendatud peatuseni Saku Gümnaasium
113 07:40 uus algpeatus Saku Gümnaasium

113A
113A 13:50 lisatud peatus Uusmäe
113A 06:40 pikendatud peatuseni Saku Gümnaasium
113A 07:35 uus algpeatus Saku Gümnaasium


Alates 09.01.2023 kehtima hakanud õpilasliinide sõiduplaan on nähtav SIIN.


Alates 14. märtsist 2022 on kõik Saku valla koolibusside sõiduplaanid koos kaartidega Peatus.ee-s, kus liini tähiseks on SV.
Kõnealused liinid on hommikul 12, 13, 13A, 14, lõunal 21, 21A, 21B, 22 22A, 23, 24, 24A, 24B, pärastlõunal 32, 33, 34, 35.
Hea ülevaate võimalusest kooli ja koju sõita saab ka vallavalitsuse veebilehel olevast failist siin www.sakuvald.ee/opilastransport, kus koondplaanist leiab lisaks valla siseliini plaanidele ja kaartidele ka avaliku liini 113 õpilastele mõeldud väljumised.
Peatus.ee ei näita praegu veel nõudepeatuseid, need lisanduvad aja jooksul. Nõudepeatused on olemas veebilehe failis.

Sõiduplaane näeb SIIN.


Lisainfot saab lugeda Saku valla kodulehel.

Saku vallas elavad õpilased saavad alates septembrikuust kuni jaanipäevani valla territooriumil bussi ja rongiga sõita tasuta

Saku Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu uue õpilase sõidukulude hüvitamise korra ehk  määruse nr 10, mille alusel kõik rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavad ja statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavad õpilased saavad alates 1. septembrist valla territooriumil tasuta sõita nii koolibusside, maakondlike avalike liinide, Samati busside kui Elroni rongidega. Tasuta sõidu õigust tuleb tõendada elektroonilist õpilaspiletit valideerides, elektroonilise õpilaspileti saab septembri alguses koolist. Sõidukordade arvu piiratud ei ole, õpilased saavad tasuta ka huviringidesse. Soodustus kehtib kõikidel nädalapäevadel alates 1. septembrist kuni jaanipäevani, suvevaheajal tasuta sõita ei saa.

Uus kord muudab varem kehtinud 16. septembri 2010 määruse nr 19 kehtetuks ning väljaspool valda õppivatele õpilastele kooli sõitmise maksumust piletite alusel enam ei hüvitata. Õpilased saavad tasuta valla piirini, sealt edasi sõitmisel tuleb Samati busside või Elroni rongidega reisides maksta või istuda ümber ja kasutada tasuta sõiduks Tallinna ühistransporti. Avalike liinidega (113, 117, 117A) on kuni 19aastastel sõit tasuta ka Tallinnas, õpilane peab oma sõidu isikustatud elektroonilise õpilaspileti või ühiskaardiga registreerima.

Küsimuste puhul palume pöörduda vallasekretär Siiri Raagmetsa poole telefonil 6712430 või e-kirjaga siiri.raagmets@sakuvald.ee.

Transpordivõimalustest Saku vallas saad lugeda siit.