Bussigraafik

BUSSIDE AJAD KURTNA KOOLI JUUREST

Bussigraafik alates 2. septembrist 2021 asub siin: LINK


 

Lisainfot saab lugeda Saku valla kodulehel.

Saku vallas elavad õpilased saavad alates septembrikuust kuni jaanipäevani valla territooriumil bussi ja rongiga sõita tasuta

Saku Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu uue õpilase sõidukulude hüvitamise korra ehk  määruse nr 10, mille alusel kõik rahvastikuregistri andmetel Saku vallas elavad ja statsionaarses õppevormis põhiharidust, üldkeskharidust või põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavad õpilased saavad alates 1. septembrist valla territooriumil tasuta sõita nii koolibusside, maakondlike avalike liinide, Samati busside kui Elroni rongidega. Tasuta sõidu õigust tuleb tõendada elektroonilist õpilaspiletit valideerides, elektroonilise õpilaspileti saab septembri alguses koolist. Sõidukordade arvu piiratud ei ole, õpilased saavad tasuta ka huviringidesse. Soodustus kehtib kõikidel nädalapäevadel alates 1. septembrist kuni jaanipäevani, suvevaheajal tasuta sõita ei saa.

Uus kord muudab varem kehtinud 16. septembri 2010 määruse nr 19 kehtetuks ning väljaspool valda õppivatele õpilastele kooli sõitmise maksumust piletite alusel enam ei hüvitata. Õpilased saavad tasuta valla piirini, sealt edasi sõitmisel tuleb Samati busside või Elroni rongidega reisides maksta või istuda ümber ja kasutada tasuta sõiduks Tallinna ühistransporti. Avalike liinidega (113, 117, 117A) on kuni 19aastastel sõit tasuta ka Tallinnas, õpilane peab oma sõidu isikustatud elektroonilise õpilaspileti või ühiskaardiga registreerima.

Küsimuste puhul palume pöörduda vallasekretär Siiri Raagmetsa poole telefonil 6712430 või e-kirjaga siiri.raagmets@sakuvald.ee.

Transpordivõimalustest Saku vallas saad lugeda siit.