Õppenõukogu koosolekute toimumisajad

2020/2021. õppeaasta

Põhikooli õppenõukogu koosolek 25. novembril
Lasteaia õppenõukogu koosolek 6. jaanuaril
Põhikooli õppenõukogu koosolek 10. märtsil
Põhikooli õppenõukogu koosolek 8. juunil
Põhikooli õppenõukogu koosolek 16. juunil
Põhikooli ja lasteaia õppenõukogu koosolek 30. augustil