Õppenõukogu koosolekute toimumisajad

2021/2022. õppeaasta

Põhikooli õppenõukogu koosolek 24. novembril
Lasteaia õppenõukogu koosolek 5. jaanuaril
Põhikooli õppenõukogu koosolek 9. märtsil
Põhikooli õppenõukogu koosolek 8. juunil
Põhikooli õppenõukogu koosolek 16. juunil
Põhikooli ja lasteaia õppenõukogu koosolek 29. augustil