Õppenõukogu koosolekute toimumisajad

28.11.2018 Kurtna põhikooli õppenõukogu

09.01.2019 Kurtna lasteaia õppenõukogu

13.03.2019 Kurtna põhikooli õppenõukogu

05.06.2019 Kurtna põhikooli õppenõukogu

18.06.2019 Kurtna põhikooli õppenõukogu

28.08.2019 Kurtna lasteaia ja põhikooli ühine õppenõukogu