Päevakava

Lasteaed on avatud igal tööpäeval ajavahemikul kell 7.00 – 19.00

07.00 – 8.45 Laste vastuvõtt, vaba- ja individuaalne tegevus
09.00 Hommikusöök
09.25 – 12.00 Õppetegevused, mängud, õues viibimine
11.45 – 12.30 Õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 Lõunasöök (sõimerühmades 12.15)
13.00 – 15.00 Päevane puhkeaeg
15.00 – 15.30 Ärkamine, riietumine
15.30 Õhtuoode
16.00 – 18.45 Vaba- ja individuaalne tegevus toas, õues,
huvitegevused, koju minek
19.00 Lasteaed suletakse