Tänuõhtu kriteeriumid

  1. 1.-4. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ (sh käitumine ja hoolsus) ja õpilane on eriliselt silma paistnud oma huvialal, saavutanud märkimisväärseid tulemusi;
  2. 5.-6. klass: õppeedukus aastahinnetes igas õppeaines „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav, kuid maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas (näiteks matemaatikavõistlus Känguru: osalejaid 5730 – õpilase koht 573.)
  3. 7.-9. klass: aastahinnetes kuni kaks „4“, teised „5“ või õppeedukus on kõigis õppeainetes minimaalselt rahuldav, kuid maakondlikul tasemel on saavutatud 1.-6. koht või vabariiklikel konkurssidel/võistlustel saavutus esimese 10% hulgas (näiteks matemaatikavõistlus Känguru: osalejaid 5730 – õpilase koht 573.)