Vastuvõtt

Kurtna kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtu tingimused ja kord 2015  ja 2016. a muudatus

Koolitaotlus

Avaldus lapse koolist välja arvamiseks

Käsitsi täidetud taotlus tuleb tuua kooli kantseleisse või täita kohapeal. Digitaalselt saab taotlusi täita PDF-lugejaga (nt Foxit või Adobe Reader) ning digiallkirjastada ID-tarkvaraga.