Muud töötajad

Elle Turp – juhiabi – elle.turp@sakuvald.ee, 671 9230, 5161336
Jürgen Tina – infojuht, jyrgen.tina@kurtnakool.ee
Merje Tava – huvijuht; merje.tava@kurtnakool.ee, telefon 507 4247
Vastuvõtuaeg: kokkuleppel
Maire Kärner – haridustehnoloog, maire.karner@kurtnakool.ee
Virge Meier – tervishoiutöötaja, 671 9239