Info spordikeskuse külastajale

Hea Kurtna spordikeskuse külastaja

Eile jõustusid Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud uued piirangud spordivaldkonna tegevustele. Antud piirangud kehtivad 14.12.2020-03.01.2021.

Nimetatud perioodil on Kurtna võimla ja jõusaal on avatud uutel aegadel:
E   15.00 – 21.00
T-R   8.00 – 21.00
P   16.00-21.00

• Võimlas on võimalik näiteks harrastada sulgpalli neljal väljakul (väljakud asuvad üksteisest kahe meetri kaugusel).
• Jõusaalis võib korraga viibida kuni neli külastajat. Eelregistreerimine ei ole vajalik.

Allolevalt ülevaade piirangutest võrreldes varasemalt kehtinutega:
1) sisetingimustes on tagatud kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhendajaga;
2) sisetingimustes võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada
3) individuaalne treeningtegevus tähendab, et treening saab toimuda kontaktivabalt maksimaalselt kahe isiku vahel vältides omavahelisi kontakte:
a) sportlane ja treener;
b) sportlane ja sportlane.
Kontaktse iseloomuga treeningtegevus kahe isiku vahel ei ole lubatud (näiteks maadlemine, judo ja muu selline). Lubatud on aga reketialad nt sulgpall, tennis jne.
4) rühmatreeningud on sisetingimustes keelatud
5) alaealistele suunatud treeningut peab korraldama täiskasvanud treener või juhendaja
6) välitingimustes on osalejate arv grupis on kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega. Tegevused toimuvad hajutatult.
7) riskide maandamiseks on soovituslik viia siseruumides toimuvad treeningud üle välitingimustesse.

Antud punkte ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele.

Kanname maski ja püsime terved!

Kurtna Kool

Saku vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kurtna Kooli õpetajaid tänukirjaga

Maali Kanemägi töötab Kurtna Koolis aastast 2016.

Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, igale lapsele on ta seadnud just temale sobiva eesmärgi, kuhu püüelda.

Õpetaja Maalit iseloomustab ütlus: „Raske õppustel, kerge lahingus“. Oma järjepidevusega suudab ta panna õpilased pühendunult tegutsema igas valdkonnas nii aineõpetaja, klassijuhataja kui ringijuhendajana. Maali pühendub kõikidele tegevustele sajaprotsendiliselt ja ei tee kellelegi (sh iseendale) hinnaalandust.

Õpetaja Maali on juhendanud nii võrkpallitrenni kui toonud kooli populaarse teadusringi Taibu.

Selle õppeaasta alguses valmisid Kurtna Kooli kolmanda kooliastme õpilastele õpetaja Maali koostatud loodusainete töövihikud.

Maali Kanemägi on valitud Kurtna Kooli aasta õpetajaks, aasta ringijuhiks ning tema klass on pärjatud aasta klassi tiitliga.

Saku Vallavalitsus tunnustas Maali Kanemäge tänukirjaga suure panuse eest loodusainete õpetajana, klassijuhatajana ja ringijuhendajana.


Anna Lutter töötab Kurtna Koolis aastast 2013.

Anna on tõeline Kurtna Kooli patrioot. Endise vilistlase ja kahe lapse emana on ta nüüd kooli tunnustatud kodunduse ja käsitöö õpetaja.

Ta on olnud väga paljude populaarsete kooliprojektide algataja ja eestvedaja. Nagu näiteks Loome Aken, mitmed näitused, kunstinädal jne.

Anna juhendab ka meediaringi, tänu kellele on hakanud kooli Facebooki leht elama. Ta on tunnustatud fotograaf ja oluliste hetkede jäädvustaja. Näiteks Erasmus+ projekti videkokkuvõtted jms. Ta on väga osav digitehnoloogiliste võimaluste kasutaja. Tema kunstiline anne üllatab kogu kooli alati millegi uuega.

Saku Vallavalitsus tunnustas Anna Lutterit tänukirjaga suure panuse eest aineõpetajana ja meediaringi juhendajana.


Leelo Telling on töötanud Kurtna Kooli lasteaias 1999. aastast. 2016. aastani õpetajana, nüüd õpetaja abina. Leelo on oma olemuselt tagasihoidlik ja sõbralik inimene. Lastega suheldes on ta hooliv, tähelepanelik ja sõbralik.

Oma käitumisega on ta alati lastele eeskujuks.

Õpetaja abina on Leelo näol tegemist tõelise õpetaja abiga, kes vajadusel osaleb õppetegevustes ja õppekäikudel, vabal ajal mängib lastega. Omades pikaajalist õpetajatöö kogemust on ta rühmaõpetajatele ka hea nõuga alati toeks.

Saku Vallavalitsus tunnustas Leelo Tellingut tänukirjaga pikaajalise panuse eest lasteaiaõpetaja ja õpetajaabina.


Piret Väljaots on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 2010.

Ta on hinnatud rühmaõpetaja. Õpetajana märkab ta varakult laste eripärasid ja arvestab nendega oma töös.

Piret on ammendamatu ideede generaator ja heade organisaatorivõimetega. Ta on alati valmis enda kanda võtma üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise.

Piret on suur loomaarmastaja. Oma head suhet loodusesse ja loomadesse kannab ta meisterlikult edasi ka igapäevatöösse.

Hea meeskonnaliikme ja rahumeelse inimesena on temaga meeldiv koos töötada nii kolleegidel kui ka lastel.

Saku Vallavalitsus tunnustas Piret Väljaotsa tänukirjaga suure panuse eest lasteaiaõpetajana.

Muudatused sõidugraafikus

Lapsevanematelt laekunud info alusel on muudetud õpilaseveo graafikuid järgmiselt:

Liin nr 24A – varasemalt graafikus märgitud marsruudi Saku raudteejaam – Üksnurme – Tehnika asemel on teekonda pikendatud ja nüüd sõidab buss Karjakopli teelt läbi, teeb Rehe Küüni ja Üksnurme mõisa kaudu ringi veel kord Karjakopli teele ja suundub seejärel Saue küla poole peatudes Üksnurme teeristis (vana vallamaja), Ringtee ristis (plasttoodete tehase juures), Murumäe teel, Murumäel ning lõpetab ringi Tehnikas.

Liini nr 34 väljumisaega on nihutatud hilisemaks ja varasema 15:31 asemele väljub buss nüüd Saku Raudteejaamast kell 15:40. Nii jõuavad põhikooli ja muusikakooli lapsed viimaste tundide lõppedes kenasti bussi peale.

Muudatused hakkavad kehtima alates esmaspäevast 21. septembrist.

Tutvu uuenenud sõidugraafikuga siin.