Kooli kogu perega

Kurtna Kool alustab kolmapäeval, 4. detsembril kell 18.00 koolitussarjaga “Kooli kogu perega”. Sari on mõeldud sügisel 2020 kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Esimene koolituspäev on ainult lastevanematele. Esinevad logopeed Merike Vahtre ja klassiõpetaja Astrid Kõva.

Vene keele nädal

Sellel nädalal on toimumas vene keele nädalal. Toimus palju asju terve nädala vältel. Näiteks näidati hommikuringis 6. klassi videod, mis olid vene keeles, vahetundidel vene multikad, KAHOOT’i küsimused Venemaa kohta, baranka pidu, mille korraldas 9. klass. Vene keele nädal oli kohe pärast Jaapani nädalat. Vene keele nädal oli päris tore.

Vene keele nädalat vahendas meediaring. Tekst ja fotod Maarja.

Täna toimus koostöös noorsoopolitseiga ja kooliga helkurite kontroll Kurtna koolis, kus helkur puudus 16.9% noortest. Kõik kellel helkurit ei olnud, said selle täna ning loodame, et järgmisel korral on helkurita noorte protsent juba väiksem 

Hommikud ja õhtud on juba väga pimedad. Palume nii lastevanematel kui noortel endal ennast pimedal ajal nähtavaks teha. Helkur peab olema lapsel paremal pool täiskasvanu põlve kõrgusel ning alati on kasu väikesest elupäästjast ka lisaks koti küljes. Kui helkur peaks ära kaduma, on meil õnneks olemas helkuripuu Kiisa A ja O kaupluse kõrval, kust vajadusel endale helkur võtta!

Ole liikluses nähtav! 🙂

Kasutaja Saku Valla Noortekeskus- Kiisa noortekeskus foto.

Ettevõtlusnädalal käis külas Argo Bachfeldt

Ettevõtlusnädalal, 11.10 käis meie koolis rääkimas Argo Bachfeldt. Bachfeldt rääkis meile ettevõtlusest. Ta rääkis meile, kuidas alustada oma kampaaniaid või firmasid, kuidas teha hea bränd või teha halb bränd. Alati peab teadma, mida sa müüd, muidu ei ole paljud inimesed sellest asjast huvitatud kuna sa ei tea sellest tootest eriti palju ning sa ei tundu usaldusväärne, kellelt seda toodet osta. Sa pead teadma ka seadusi milliseid asju sa tohid müüa ja milliseid mitte. Meie arvates oli see loeng mõndatele huvitav ja abiks, aga teistele jälle ei olnud.

Külastust vahendas meediaring. Tekst ja fotod Maarja ja Katriin

 

Kurtna Kooli õpilase panust on märgatud!

Anni Finglingi artikkel “KIISA-KURTNA AJALUGU LOOVTÖÖNA” ilmus Harju maakonna raamatukogu septembrikuu infolehes. Anni fotonäitust Kiisal märgati ja telliti  talt eraldi artikkel oma töö kohta.

Suurepärase koolitööga saab kooli raamidest välja lennata. Infoleht nr 96 on vaadeldav siin.

Õpetajate päev

Ülemöödunud reedel oli õpetajatepäev. See oli väga lõbus. Üheksanda klassi õpilased vahetasid õpetajatega kohad ja õpetajad said puhata. Ka õpilastele meeldis. Direktoriks sai 9. klassi õpilane Tristan. Ta käis tundides ja kontrollis, et kas kõik on korras. Hiljem oli veel õpetajatel eraldi pidu. Minu arust on siiski parem kui kogenud õpetaja õpetab, sest üheksanda klassi kohta oli ka mõni kaebus, aga muidu oli väga tore. Õpetajatepäeva vahendas meediaring.

Tekst ja fotod: Sanna

 

Saku vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kurtna Kooli õpetajaid tänukirjaga:

Astrid Kõva
Astrid Kõva on pühendunud pedagoog, kes lisaks tööle klassiõpetaja ja algklasside inglise keele õpetajana tegeleb aktiivselt ka koolielu ja õppetegevuse mitmekesistamisega. Tema eestvedamisel korraldatakse Kurtna Koolis maakondlikku inglise keele teemapäeva. Astridi tugevuseks on töö HEV õpilastega. Ta on väga metoodiline ja põhjalik. Astrid Kõva alustas koostöös külaseltsiga Kurtna Kooli mesila rajamist ning on hoolitseb mesilaste eest mesindusringi juhendajana tänaseni. Ta on kooli mesinduse õppekava üks väljatöötajatest.
Kurtna Kooli uuendamisel 11 aastat tagasi oli ta üks aktiivsemaid mõttekodades osalejaid ja koolile uue näo andjaid.
Astrid Kõva on mitmele lennule olnud hinnatud ja armastatud klassijuhataja.

Kairi Pihlak
Kairi Pihlak on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 1999. Ta on hinnatud rühmaõpetaja, kes on alati võtnud vastutustundlikult enda kanda ka üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise. Lisaks korraldamisele on Kairi ka suurepärane peojuht. Lasteaiaõpetajate esindajana on Kairi kuulunud Kurtna Kooli hoolekokku. Õpetajana on Kairile eriti südamelähedased pärimusmuusika, tants, loovliikumine ja kunstitegevused. Tema huvid leiavad väljundi lasteaia liikumistunde läbi viies.

Maie Härmann
Maie Härmann töötab Kurtna Koolis aastast 2008.
Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, igale lapsele on ta seadnud just temale sobiva eesmärgi, kuhu püüelda.
Oma järjepidevusega suudab ta panna õpilased tegutsema igas valdkonnas. Lõppeesmärgina saavutatud tulemus pakub suurt rahuldust kõikidele osapooltele. Maie Härmann on hinnatud ka ringijuhendajana. Tema juhendamisel on valminud kooli esinduskingitused. Keraamikaringi näitus on mitmel korral olnud muuhulgas väljas Saku valla raamatukogus.

Malle Metsis-Müür
Malle Metsis-Müür on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 2014. Ta on hinnatud rühmaõpetaja, kes on alati võtnud vastutustundlikult enda kanda üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise. Lisaks ürituste korraldamisele on Malle ka suurepärane peojuht. Lasteaiaõpetajate esindajana on Malle valitud Kurtna Kooli hoolekokku. Õpetajana on Malle Metsis-Müür uuendusmeelne mitmekesistades laste õppetegevust robootika ja teiste digiõppevahenditega. Lapsevanemana võtab ta alati aktiivselt osa kooli õppekäikudest ja muudest ühisüritustest.

Ülle Saluvere
Ülle Saluvere töötab Kurtna Koolis aastast 2002.
Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, mis eriti hästi paistavad välja tema juhendatud loovtöödes. Üks silmapaistvamaid töid on eelmisel õppeaastal valminud Kurtna Kooli makett. Ülle Saluvere on kunstiliselt kujundanud nii kooli ruume (nt telefoninurk) kui kõiki kooli üritusi. Tema ideed on ainulaadsed, kuid lahendused lihtsad. Lõppeesmärgina saavutatud tulemused pakuvad suurt rahuldust kõikidele osapooltele. Lisaks tegeleb Ülle pidevalt ka enesetäiendamisega oma valdkonnas, ta loovus leiab rakendust isegi väljaspool kooli. Ülle on elukestva õppija musternäidis.
Ülle Saluvere on hinnatud ringijuhendaja. Tema juhendamisel on valminud kooli esinduskingitused. Keraamikaringi näitus on mitmel korral olnud muuhulgas väljas Saku valla raamatukogus.

Õpetajate päeva vastuvõtu pilte saab näha siin.

Muusikapäeval käis külas Damaris ilves

Eelmisel kolmapäeval, 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, käis Kurtna Kooli 1.-5. klassi õpilastel külas Damaris Ilves. Ta näitas meile oma perekonnast pilte ja rääkis nende juurde huvitavat juttu. Mulle meeldiski kõige rohkem see, kui ta rääkis oma perekonna bändist. Mina näiteks ei teadnud, et tal on veel peale enda 5 õde. Mulle väga meeldis kui ta ka laulis meile. Õpilastel oli palju küsimusi millele Damaris vastas. Ma arvan, et kõik nautisid seda.

Tekst Heike Eleri