Saku vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kurtna Kooli õpetajaid tänukirjaga

Maali Kanemägi töötab Kurtna Koolis aastast 2016.

Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, igale lapsele on ta seadnud just temale sobiva eesmärgi, kuhu püüelda.

Õpetaja Maalit iseloomustab ütlus: „Raske õppustel, kerge lahingus“. Oma järjepidevusega suudab ta panna õpilased pühendunult tegutsema igas valdkonnas nii aineõpetaja, klassijuhataja kui ringijuhendajana. Maali pühendub kõikidele tegevustele sajaprotsendiliselt ja ei tee kellelegi (sh iseendale) hinnaalandust.

Õpetaja Maali on juhendanud nii võrkpallitrenni kui toonud kooli populaarse teadusringi Taibu.

Selle õppeaasta alguses valmisid Kurtna Kooli kolmanda kooliastme õpilastele õpetaja Maali koostatud loodusainete töövihikud.

Maali Kanemägi on valitud Kurtna Kooli aasta õpetajaks, aasta ringijuhiks ning tema klass on pärjatud aasta klassi tiitliga.

Saku Vallavalitsus tunnustas Maali Kanemäge tänukirjaga suure panuse eest loodusainete õpetajana, klassijuhatajana ja ringijuhendajana.


Anna Lutter töötab Kurtna Koolis aastast 2013.

Anna on tõeline Kurtna Kooli patrioot. Endise vilistlase ja kahe lapse emana on ta nüüd kooli tunnustatud kodunduse ja käsitöö õpetaja.

Ta on olnud väga paljude populaarsete kooliprojektide algataja ja eestvedaja. Nagu näiteks Loome Aken, mitmed näitused, kunstinädal jne.

Anna juhendab ka meediaringi, tänu kellele on hakanud kooli Facebooki leht elama. Ta on tunnustatud fotograaf ja oluliste hetkede jäädvustaja. Näiteks Erasmus+ projekti videkokkuvõtted jms. Ta on väga osav digitehnoloogiliste võimaluste kasutaja. Tema kunstiline anne üllatab kogu kooli alati millegi uuega.

Saku Vallavalitsus tunnustas Anna Lutterit tänukirjaga suure panuse eest aineõpetajana ja meediaringi juhendajana.


Leelo Telling on töötanud Kurtna Kooli lasteaias 1999. aastast. 2016. aastani õpetajana, nüüd õpetaja abina. Leelo on oma olemuselt tagasihoidlik ja sõbralik inimene. Lastega suheldes on ta hooliv, tähelepanelik ja sõbralik.

Oma käitumisega on ta alati lastele eeskujuks.

Õpetaja abina on Leelo näol tegemist tõelise õpetaja abiga, kes vajadusel osaleb õppetegevustes ja õppekäikudel, vabal ajal mängib lastega. Omades pikaajalist õpetajatöö kogemust on ta rühmaõpetajatele ka hea nõuga alati toeks.

Saku Vallavalitsus tunnustas Leelo Tellingut tänukirjaga pikaajalise panuse eest lasteaiaõpetaja ja õpetajaabina.


Piret Väljaots on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 2010.

Ta on hinnatud rühmaõpetaja. Õpetajana märkab ta varakult laste eripärasid ja arvestab nendega oma töös.

Piret on ammendamatu ideede generaator ja heade organisaatorivõimetega. Ta on alati valmis enda kanda võtma üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise.

Piret on suur loomaarmastaja. Oma head suhet loodusesse ja loomadesse kannab ta meisterlikult edasi ka igapäevatöösse.

Hea meeskonnaliikme ja rahumeelse inimesena on temaga meeldiv koos töötada nii kolleegidel kui ka lastel.

Saku Vallavalitsus tunnustas Piret Väljaotsa tänukirjaga suure panuse eest lasteaiaõpetajana.

Muudatused sõidugraafikus

Lapsevanematelt laekunud info alusel on muudetud õpilaseveo graafikuid järgmiselt:

Liin nr 24A – varasemalt graafikus märgitud marsruudi Saku raudteejaam – Üksnurme – Tehnika asemel on teekonda pikendatud ja nüüd sõidab buss Karjakopli teelt läbi, teeb Rehe Küüni ja Üksnurme mõisa kaudu ringi veel kord Karjakopli teele ja suundub seejärel Saue küla poole peatudes Üksnurme teeristis (vana vallamaja), Ringtee ristis (plasttoodete tehase juures), Murumäe teel, Murumäel ning lõpetab ringi Tehnikas.

Liini nr 34 väljumisaega on nihutatud hilisemaks ja varasema 15:31 asemele väljub buss nüüd Saku Raudteejaamast kell 15:40. Nii jõuavad põhikooli ja muusikakooli lapsed viimaste tundide lõppedes kenasti bussi peale.

Muudatused hakkavad kehtima alates esmaspäevast 21. septembrist.

Tutvu uuenenud sõidugraafikuga siin.

Teavitus perehüvitise maksmise peatamisest

Sotsiaalkindlustusamet saatis vanematele, kelle lapsed vahetasid kooli, teavituse perehüvitise maksmise peatamisest.

Uuel õppeaastal teises koolis alustavate õpilaste nimekirjad kinnitatakse EHIS-es (Eesti Hariduse Infosüsteemis) 10. septembril. Saku Vallas on kasutusel e-keskkond ARNO, mis edastab sellekohased andmed EHIS-esse 1. septembril. Sotsiaalkindlustusameti peretoetuste juhtivspetsialisti sõnul on tegemist uuele süsteemile üleminekuga ning kui lapsed alustavad septembris kooliteed, ei peatata perehüvitiste maksmist.

KOLMAPÄEV, 26.08
10.00 – 18.00 – 2. – 4. klassi õpikute laenutamine. Samal ajal toimub õpikute ja töövihikute kilekaante müük. Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele, võimalik osta ka lahtiselt. Kilekaane hind on 0,80 eurot. Arveldamine sularahas. Lisainfo tel: 55 651 483 (Kai)

NELJAPÄEV, 27.08
10.00 – 18.00 – 5. – 9. klassi õpikute laenutamine. Samal ajal toimub õpikute ja töövihikute kilekaante müük. Kilekaaned on komplekteeritud vastavalt klasside õppematerjalidele, võimalik osta ka lahtiselt. Kilekaane hind on 0,80 eurot. Arveldamine sularahas. Lisainfo tel: 55 651 483 (Kai)

18.00 – kooli lastevanemate üldkoosolek

TEISIPÄEV, 01.09
10.30 – õppeaasta alguse aktus

1. septembri bussigraafikuga saab tutvuda SIIN.

Alates 2. septembrist kehtiv bussigraafik asub SIIN.

Unustatud asjad

Kooli on jäänud palju laste rõivaid, jalatseid ja muid esemeid.
Kõik need ootavad enne suve saabumist omanikke.

Unustatud asjad on välja pandud garderoobide kõrvale pinkidele ning vitriinkappi, mis asub õpetajate toa juures.
Esemeid saab koolist kätte 16. ja 17. juunil kell 9 – 13.

Kurtna Kooli kantselei on suletud 1. juulist 2. augustini 2020.
Kurtna Kooli spordikompleks on suletud 25. juunist 2. augustini 2020.

Tänuõhtu

Elu nõuab oma aja kangelasi…
kes paistaksid silma,
nad oleksid meile eeskujuks,
kellele saaks vaadata alt üles,
kelle moodi tahaks olla,
nende õlul püsib maailm!

AASTA KULDKÄSI – Nele Liis Kõllamaa
AASTA SPORTLANE – Ralph Rupert Nigul
AASTA ESINEJA – Marii Tumm
AASTA TANTSIJA – Tüdrukute rahvatantsurühm
AASTA LUGEJA – Elisabeth Rätsnik
AASTA MUUSIK – Helena Kivirand
AASTA HUVIRING – Toidudisain
AASTA TEGU – Kurtna madalseiklusrada
AASTA VABATAHTLIK – Joosep Fingling
AASTA ÕPILANE – Anni Fingling
AASTA LASTEAIAÕPETAJA – Merli Männamaa
AASTA LASTEAIAÕPETAJA ABI – Monika Paasma
AASTA ÕPETAJA – Katrin Kalvik
AASTA KOLLEEG – Terje Alev

Kaunid fotojäädvustused tänuõhtust koos meie kangelastega 🙂 !
Aasta lastevanema tiitli said seekord erakorralise olukorra tõttu kõik lapsevanemad. Suur tänu teile!

Tänuõhtule olid kutsutud selle õppeaasta edukad õpilased koos ühe saatjaga ning aastatiitlite saajad.