Õppetöö alates 18. maist

Hea koolipere

Alates 18. maist taastub osaline õppetöö kooliruumides.
Kooli ootame järgmisel nädalal õpilasi väiksemates gruppides. Teade, keda ja millal kooli oodatakse ning tunniplaan, saadetakse Stuudiumi suhtluse kaudu. Koolipäev on oluliselt lühem.
Samas jätkub ka distantsõpe. Uue nädala videotunniplaan muutub, sest seda kohandatakse sobivaks samaaegse õppega kooliruumides. Loodame, et suudame lähiajal korraldada õppetööd selliselt, et enamusel õpilastest tekiks võimalus kooli tulla.

Tervisekaitsenõuded
Kooli tulev laps peab olema terve. Kooli sisenedes tuleb desinfitseerida käsi. Vältida tuleb füüsilist kontakti. Täpsemaid juhiseid saab lugeda manusest.

Transport
Hommikune õpilasliin liigub tavapärastel kellaaegadel. Kirjale on lisatud muudetud õpilastranspordi graafik, mis kehtib selle õppeaasta lõpuni.
Soovitav on kooli saabumiseks kasutada jalgratast või tulla jalgsi, nii vähenevad kokkupuuted erinevate gruppidega.

Toitlustus
Senine sooja lõuna pakkumine kodusolijatele lõppeb selle nädalaga. Järgmisel nädalal saavad soovi avaldanud pered kahenädalase toidupaki.
Koolis olijatele pakutakse lõunasööki.

Hindamine
Õpitulemusi hinnatakse kolmandal trimestril tavapäraselt. Õppenõukogu otsusel ei hinnata hindeliselt liikumisõpetust ning osades ainetes ka 2. klassis.

Õppeaasta lõpetamine ja olulisemad üritused
Õppeaasta lõpetamisel lähtume haridusministeeriumi ja SA Innove juhistest ning terviseameti korraldustest.
Kooliastmete lõpus so 3. ja 6. klassis ning 8. klassis toimuvad üleminekutestid, mida ei hinnata. Õpikute tagastamist ja lõpuklassi puudutava info saadame eraldi järgmisel nädalal.

29.05 – 9. klassi lõpukell ja loovtööde kaitsmine
02.06 – direktori tänuõhtu õue laval
05.06 – kooliaasta lõpetamine 1. – 8. klass
10.15 – 11.00 1. – 4. klassi aktus õuelaval
12.15 – 13.00 5. – 8. klassi aktus õuelaval
18.06 – 9. klassi lõpuaktus

 

Lugupidamisega
Kristjan Saar

Esimesse klassi minejatele

Saku valla koolidesse (Saku Gümnaasium, Kurtna Kool, Kajamaa Kool) 1. klassi astumiseks on vaja esitada taotlus e-keskkonnas Arno.

Taotlust saab esitada alates 2. maist kuni 1. juunini 2020.

Taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • koolivalmiduskaart;
 • tervisetõend;
 • digitaalne foto;
 • nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Lisadokumendid saab laadida e-keskkonnas taotluse juurde seni, kuni see on menetletud.
E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.
Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada, tuleb need esitada kooli kantseleisse.
Lisadokumente saab esitada kuni augustikuu lõpuni.

Digitaalne foto peab vastama passipildi nõuetele.

Taotlused menetletakse lõplikult augustikuu lõpuks. Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.

Koolide vastuvõtukorrad on leitavad järgmiselt lingilt: https://www.sakuvald.ee/arengukava1

Täpsem informatsioon koolide kohta on leitav nende kodulehtedelt.
Saku Gümnaasium https://www.saku.edu.ee/
Kurtna Kool https://kurtnakool.ee/
Kajamaa Kool https://www.kajamaakool.ee/

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

Head õpilased, lapsevanemad ja õpetajad!

Viienädalane distantsõppeperiood on saanud läbi ja on aeg teha nädalane paus.

Kuidas on see periood meid eluks ettevalmistanud?

See on esile toonud:

 • iseseisvuse;
 • teadmise, et oleme võimelised oluliselt rohkemaks, kui seda eales oleksime osanud arvata;
 • arusaamise, et muidu nii hästi toimivas kooli- ja haridussüsteemis võivad aegajalt esineda tõrked;
 • tunde, et kool ei olegi nii kole koht – enamus meist tahaks sinna juba tagasi;
 • rõõmu, nähes videotundides õpetajaid ja klassikaaslasi;
 • veendumuse, et oleme sotsiaalsed olendid ja vajame üksteist.
 • teadmise, et ka kübermaailmas kehtivad samamoodi seadused ja reeglid (sh isikuandmete kaitse kord ja kooli kodukord). Tutvu https://kurtnakool.ee/kool/alusdokumendid/isikuandmete-kaitse/

 

Mis saab edasi? Kool otsib vaheajal vastust järgmistele küsimustele:

 • kuidas toimub põhikooli lõpetamine?
 • kuidas olla kindel, et väljastatav tunnistus vastab tegelikele teadmistele?
 • kuidas korraldada koolielu alates 15. maist?

Mõnusat 2+2 vaheaega!

P.S. Vaheaja neljapäeval ja reedel on ka kooli kantselei suletud.

 

direktor
Kristjan Saar

Stiilipäev 1. aprillil

Selle nädala kolmapäeval ehk NALJAPÄEVAL (1. aprillil) toimub õpilasesinduse poolt korraldatav stiilipäev teemal TUDURIIDED ja KAISULOOMAD. Õpilased saavad osa võtta stiilipäeva võistlusest, mis leiab aset Facebookis. Selleks pildista või palu pildistada ennast kostüümis, postita pilt Facebookis antud ürituse all kommentaaridesse ning enim laike saanud piltide omanike seast valitakse välja võitjad, kes saavad auhinnad.
Kellel ei ole endal Facebooki kontot, aga soovib konkursil osaleda – küsi vanematelt luba ja saada pilt meilile: naljapaev@kurtnakool.ee
Kõik pildid avaldatakse Kurtna Kooli Facebooki lehel.