Saku vallavalitsus tunnustas õpetajate päeval Kurtna Kooli õpetajaid tänukirjaga:

Astrid Kõva
Astrid Kõva on pühendunud pedagoog, kes lisaks tööle klassiõpetaja ja algklasside inglise keele õpetajana tegeleb aktiivselt ka koolielu ja õppetegevuse mitmekesistamisega. Tema eestvedamisel korraldatakse Kurtna Koolis maakondlikku inglise keele teemapäeva. Astridi tugevuseks on töö HEV õpilastega. Ta on väga metoodiline ja põhjalik. Astrid Kõva alustas koostöös külaseltsiga Kurtna Kooli mesila rajamist ning on hoolitseb mesilaste eest mesindusringi juhendajana tänaseni. Ta on kooli mesinduse õppekava üks väljatöötajatest.
Kurtna Kooli uuendamisel 11 aastat tagasi oli ta üks aktiivsemaid mõttekodades osalejaid ja koolile uue näo andjaid.
Astrid Kõva on mitmele lennule olnud hinnatud ja armastatud klassijuhataja.

Kairi Pihlak
Kairi Pihlak on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 1999. Ta on hinnatud rühmaõpetaja, kes on alati võtnud vastutustundlikult enda kanda ka üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise. Lisaks korraldamisele on Kairi ka suurepärane peojuht. Lasteaiaõpetajate esindajana on Kairi kuulunud Kurtna Kooli hoolekokku. Õpetajana on Kairile eriti südamelähedased pärimusmuusika, tants, loovliikumine ja kunstitegevused. Tema huvid leiavad väljundi lasteaia liikumistunde läbi viies.

Maie Härmann
Maie Härmann töötab Kurtna Koolis aastast 2008.
Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, igale lapsele on ta seadnud just temale sobiva eesmärgi, kuhu püüelda.
Oma järjepidevusega suudab ta panna õpilased tegutsema igas valdkonnas. Lõppeesmärgina saavutatud tulemus pakub suurt rahuldust kõikidele osapooltele. Maie Härmann on hinnatud ka ringijuhendajana. Tema juhendamisel on valminud kooli esinduskingitused. Keraamikaringi näitus on mitmel korral olnud muuhulgas väljas Saku valla raamatukogus.

Malle Metsis-Müür
Malle Metsis-Müür on Kurtna Kooli lasteaiaõpetaja aastast 2014. Ta on hinnatud rühmaõpetaja, kes on alati võtnud vastutustundlikult enda kanda üle-lasteaialiste ürituste organiseerimise. Lisaks ürituste korraldamisele on Malle ka suurepärane peojuht. Lasteaiaõpetajate esindajana on Malle valitud Kurtna Kooli hoolekokku. Õpetajana on Malle Metsis-Müür uuendusmeelne mitmekesistades laste õppetegevust robootika ja teiste digiõppevahenditega. Lapsevanemana võtab ta alati aktiivselt osa kooli õppekäikudest ja muudest ühisüritustest.

Ülle Saluvere
Ülle Saluvere töötab Kurtna Koolis aastast 2002.
Õpetajana paistab ta silma eelkõige nõudlikkuse ja põhjalikkusega, mis eriti hästi paistavad välja tema juhendatud loovtöödes. Üks silmapaistvamaid töid on eelmisel õppeaastal valminud Kurtna Kooli makett. Ülle Saluvere on kunstiliselt kujundanud nii kooli ruume (nt telefoninurk) kui kõiki kooli üritusi. Tema ideed on ainulaadsed, kuid lahendused lihtsad. Lõppeesmärgina saavutatud tulemused pakuvad suurt rahuldust kõikidele osapooltele. Lisaks tegeleb Ülle pidevalt ka enesetäiendamisega oma valdkonnas, ta loovus leiab rakendust isegi väljaspool kooli. Ülle on elukestva õppija musternäidis.
Ülle Saluvere on hinnatud ringijuhendaja. Tema juhendamisel on valminud kooli esinduskingitused. Keraamikaringi näitus on mitmel korral olnud muuhulgas väljas Saku valla raamatukogus.

Õpetajate päeva vastuvõtu pilte saab näha siin.

Muusikapäeval käis külas Damaris ilves

Eelmisel kolmapäeval, 1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, käis Kurtna Kooli 1.-5. klassi õpilastel külas Damaris Ilves. Ta näitas meile oma perekonnast pilte ja rääkis nende juurde huvitavat juttu. Mulle meeldiski kõige rohkem see, kui ta rääkis oma perekonna bändist. Mina näiteks ei teadnud, et tal on veel peale enda 5 õde. Mulle väga meeldis kui ta ka laulis meile. Õpilastel oli palju küsimusi millele Damaris vastas. Ma arvan, et kõik nautisid seda.

Tekst Heike Eleri

 

Füüsikaolümpiaad

8. oktoobril toimus Saku Gümnaasiumis koolisisene füüsikaolümpiaad. Kurtna Koolist osalesid kolm 8. klassi õpilast. 8. klassi arvestuses saavutas tugeva teise koha Anni Fingling.

Külas käis väravavaht Mart Poom

Eelmisel kolmapäeval käis Kurtna Kooli kuulus väravavaht Mart Poom. Ta rääkis oma elust ja kuidas ta sai jalgpalluriks. Veel vastas ta õpilaste ja õpetajate küsimustele. Vahetunni ajal jagas ta autogramme.Tal oli lapsena jalgpallimeeskond nimega ,,Lõvid”. Praegu tegeleb ta teiste jalgpalli treenerina. Mart Poom tegi omanimelise jalgpalli klubi. Mart Poomi külaskäiku vahndas meediaring.

Tekst ja fotod Kertu, Liisa, Ann

 

Õpetajate päev

Reedel, 4. oktoobril tähistatakse koolis õpetajate päeva.
1. ja 2. tund toimuvad kõikidel klassidel nagu tavaliselt.
3. ja 4. tunnis on 1.-8. klassi õpetajateks üheksanda klassi õpilased.

Kell 12.10 on 1.-4. klassi õpilaste lõunasöök, 12.30 söövad vanemate klasside õpilased.
Õpilastransport liigub nagu tavaliselt.
Huviringe ei toimu ja oodet ei pakuta.

Spordipäev

6. septembril toimus Kurtna Koolis sügisene spordipäev. 1.-4. klassil algas spordipäev pärast 1. tundi. 5.-9. klassil algas spordipäev peale 3. tundi. Alad olid: Pallivise 1.-5. klass Kuulitõuge 6.-9. klass 60 meetri jooks 1.-9.klass 250 meetri jooks 1.-4. klass 400 meetri jooks 5.-9. klass Kaugushüpe 1.-9. klass Ilm oli pilvine ja sadas ka natuke vihma, aga lapsi see ei heidutanud. Lapsed olid ikka rõõmsad isegi, kui ala välja ei tulnud. Mulle spordipäev meeldis, olin kõigega rahul, aga 400 meetri jooks oli minu jaoks väsitav. Positiivse külje pealt – keegi suuri vigastusi ei saanud:) Spordipäeva vahendas meediaring.

Tekst Heike Eleri.

Alates 10. september 2019 esitatakse haridusteenustega seotud taotlusi e-keskkonnas ARNO. E-keskkonnaga on liitunud Saku valla lasteaiad, koolid, muusikakool ja spordikeskus.

Link e-keskkonda sisenemiseks https://piksel.ee/arno/saku/abi/?

Siseneda saab ID kaardi või Mobiil ID-ga.

Kasutusjuhend lapsevanemale on leitav järgnevalt lingilt:  https://arno.ee/tarkus/?

Kui puudub võimalus e-keskkonda sisenemiseks, on võimalik taotlusi esitada ka paberkandjal.

Küsimuste korral palun pöörduda haridusspetsialisti Merlin Seervald poole e-posti aadressil merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437.

Keskkonnast Arno räägitakse täpsemalt lastevanemate üldkoosolekul 29.08.2019 kell 18.00