Teisipäeval käis Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna spetsialist Reet Kristian meie 5., 6. ja 7.b klassi õpilastele rääkimas vee tähtsusest. Loengus „Minu veekasutus“ said õpilased mõelda ja arutada, millised igapäevased tegevused nõuavad nähtava ning nähtamatu vee kasutamist. Samuti said õpilased teada, kui palju magevett kulub näiteks teksapükste või nutitelefoni tootmiseks, erinevate maavarade kaevandamiseks või mõne toiduaine kasvatamiseks. Õpilasi üllatas enim nutitelefonide ja elektri tootmisega seotud vee kogus ning edaspidi lubasid noored oma veetarbimist rohkem jälgida ja vett mitte raisata.

Aitäh, Reet, õpilaste igapäevase õppe mitmekesistamise eest.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee