19. ja 21. märtsil tutvusid 5., 7., 8. ja 9. klassi õpilased rohetehnoloogiate ja keskkonnahoiuga. Raul Savimaa SelgeSiht loodushariduskeskus ja huvikoolist viis läbi praktilise tunni, mille raames tegid noored ilmavaatlusi-mõõtmisi ning päikeseenergiaga seotud tegevusi, lisaks analüüsiti ja arutati kliimamuutuste ja nende tagajärgede üle. Õpilased said proovile panna oma elektroonikaoskused ja ilmaennustuste abil ilmaolusid hinnata. Samuti said noored võimaluse paigaldada kooliõue looduskaameraid ja lennutada droone. Õpilased said harjutada droonide lennutamist ning nendega erinevaid objekte pildistada. Oli väga kaasahaarav tund, mis pakkus huvi igale osalejale.

Tundi vahendas meediaring. Tekst ja fotod: Rasmus Nõukas.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee