Kooli kogu perega

Viimane koolituspäev sarjas “Kooli kogu perega” toimub laupäeval, 20. aprillil kell 11.00 – 13.00. 

Koolitussari on mõeldud järgmisel sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Lastega tegeleb klassiõpetaja Maie Härmann, lastevanematele esinevad direktor Kristjan Saar ja õppealajuhataja Terje Alev.

Lastel palume kaasa võtta vahetusjalatsid ja kirjatarbed.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee