Alates 01.04.2024 muutuvad Saku valla siseliinide nr. SV11 ja SV14 sõiduplaanid. Lisandub uus liin SV18.
• SV11 Saku – Kurtna – Tõdva – Saku Kell 12.30 väljumine Saku raudteejaamast ei sõida enam Kajamaale. Kajamaale sõidab liin SV18, mis väljub Kajamaa peatusest Saku poole kell 12.50.
• SV14 Saku – Üksnurme – Rahula – Murumäe – Saku Hommikune väljumine alustab kell 07.20 Saku
raudteejaamast ja läbib kõik peatused varasemaga võrreldes 10-12 minutit hiljem.
• SV18 Saku – Lume – Kajamaa – Saku Uus liin teenindab Lume peatust Tuisu teel. Kell 12.50 ja 13.47 väljub liini SV18 buss Kajamaa peatusest Saku suunas.

Sõiduplaanid on avalikud veebilehel www.peatus.ee ja Saku valla kodulehel.

Siseliinide sõiduplaan alates 01.04.2024

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee