KODUÕPPE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED KURTNA KOOLIS

LAPSEVANEMA JA ÕPILASE INFO

 • Peamine suhtluskanal on Stuudium, vajadusel võib kasutada meili või telefoni.
  NB! Stuudiumi äpist ei saa täielikku infot, sisenemisel kasutada internetibrauserit!
 • Kõige aluseks on suhtlemine: info (sh tehnilised probleemid nt arvuti puudumine, internet) vahendamisel on kontaktisikuks klassijuhataja.
 • Õppeülesannete jagamine toimub päevakaupa, kui sissekanded on tehtud kogu nädalaks, võib neid ka ette täita.
 • Ülesanded antakse tunnikirjelduses, sama info on antud kodutööna järgmiseks päevaks või tunniks.
 • Kindel päevakava aitab säilitada koolirutiini. Kodus õppides on soovitav koostada päevaplaan, kus east ja tervisest lähtuvalt vahelduks töö- ja puhkeaeg; ekraaniaeg (sh suhtlemiseks ja meelelahutuseks) peab vahelduma muu tegevusega.
 • Digiülesannete lahendamisel tuleks silmade tervise huvides eelistada suuremat ekraani.
 • Õpetajale esitatavate kodutööde juures on kirjeldatud, mil viisil seda tehakse (õpimapp, drive`is jm); vastava korralduse puudumisel, kontrollitakse neid pärast eriolukorra lõppu koolis.
 • Päevaülesanded on Stuudiumis kirjas hommikul kella 8-ks.
 • Õppetöö toetamiseks jagab õpetaja vajadusel kontroll-lehti õigete vastuste ja lahendustega.
 • Õpetaja tööaeg on 8.30 – 15.30. Sellel ajavahemikul on ta õpilastele ja vanematele kättesaadav.
 • Pärast tööaega esitatud küsimustele vastatakse järgmisel päeval.
 • Videotundide läbiviimiseks kasutatakse Zoom-keskkonda, kus saab moodustada grupivestlusi, toimuvat salvestada, kirjalikult küsimusi esitada jm. Nimetatud keskkonna installimise õpetus on siin: https://www.youtube.com/watch?v=rSYsoZF8cec
 • Koolipsühholoog jt tugispetsialistid on kogu koduõppe perioodil kättesaadavad e-kirja teel. Pärast kirjalikku pöördumist võtab spetsialist ise abivajajaga ühendust.