Muraste ja Tuhala

Õppekäigud Murastesse ja Tuhalasse

KIK projekt lasteaias

Kurtna Kooli lasteaialaste veemaailma avastamine

Lasteaialaste veemaailma avastamise tee esimesed õppekäigud toimusid septembrikuus Muraste Looduskooli ja Tuhalasse. Kuna kuiv ja soe suvi oli tiigi kuivatanud, siis tuli esialgselt planeeritud tiigi eluolu tundmaõppimine Murastes asendada mereäärse retkega. Lapsed tutvusid giidide juhendamisel veeloomastiku- ja taimestikuga. Looduse poolt voolitud kivide uurimine pakkus põnevust nii lastele kui õpetajatele. Kuulmistaju katsetati merehääli kuulates ning kivimuusikat toksides. Osavust prooviti lutsu visates. Väikesel matkal rannikuäärses metsatukas õpetati vaatlema looduse enda tekitatud vorme ja samuti märkama seda, kuidas inimene ei tohiks endast jälgi loodusesse jätta. Murastes käisid Maipõrnikate ja Sipelgate rühma lapsed.

Teine õppekäik viis lapsed Tuhala Maastikukaitsealale, kus matkajuht Ants Talioja juhendamisel saadi ülevaate maa-alustest jõgedest. Piiluti nõiakaevu, nähtud said Hobuseauk, Rahaauk, Ämmaauk, Äiaauk. Kõigi paikade kohta käisid huvitavad legendid. Lastel oli ilmselt raske ette kujutada karstiala suurvee ajal, kuid sellest, et maa alune on jõgesid täis, saadi paremini aru. Ära minnes andsid paljud lapsed lubaduse, et tulevad koos vanematega tagasi siis, kui nõiad vihtlema hakkavad ehk nõiakaev keema. Tuhalas käisid Mesimummu ja Õnnetriinu rühma lapsed.

Vaata pilte galeriis!

 

Kaire Oks

La õppealajuhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus