Menüü

Alates 1. jaanuarist 2023 muutub lapse toidukulu päevamaksumus

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 5 ja Kurtna Kooli hoolekogu 22.11.2022 koosoleku protokolli nr 2 otsuse nr 1 alusel on alates 1. jaanuarist 2023 lapse toidukulu päevamaksumus järgmine:

sõimerühmas 1.75 €
aiarühmas 1.95 €

Kinnitatud direktori käskkirjaga 15. detsember 2022 nr 1-3/9.

MENÜÜ