Vastuvõtt

Järjekord
Taotlus
Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord
Saku valla munitsipaallasteaedades toidukulu katmise kord
Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord (kehtib kuni 31.12.2019)
Koolieelse lasteasutuse kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord (jõustub 01.01.2020)