3. aprillist muutuvad osaliselt avalike liinide väljumisajad

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teatab, et esmaspäevast muutuvad väljumisajad seoses liinide läbimise aja pikendamisega.

Busside 113 ja 113A väljumiste muutus puudutab õpilasliine. 3. aprillist kehtima hakkavad liinide 113, 113A. Muudetud sõiduplaanid on nähtavad SIIN

113
Liinile on lisatud uus bussipeatus Sillaku
113 06:35 pikendatud peatuseni Saku Gümnaasium
113 07:40 uus algpeatus Saku Gümnaasium

113A
113A 13:50 lisatud peatus Uusmäe
113A 06:40 pikendatud peatuseni Saku Gümnaasium
113A 07:35 uus algpeatus Saku Gümnaasium

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee