Kooli kogu perega

Alustame koolitussarja Kooli Kogu Perega uut hooaega. Ootame kõiki koolieelikuid ja nende vanemaid koolimajja esimesse tundi kolmapäeval, 10. novembril kell 18.00. Tunni viivad läbi õpetajad Triin Tammur, Kairi Koolme, Maie Härmann.

Kohtumiseni!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee