Koolibusside sõiduplaanid koos kaartidega on nüüd kõik kättesaadavad Peatus.ee-s

Alates 14. märtsist on kõik Saku valla koolibusside sõiduplaanid koos kaartidega Peatus.ee-s, kus liini tähiseks on SV.
Kõnealused liinid on hommikul 12, 13, 13A, 14, lõunal 21, 21A, 21B, 22 22A, 23, 24, 24A, 24B, pärastlõunal 32, 33, 34, 35.
Hea ülevaate võimalusest kooli ja koju sõita saab ka vallavalitsuse veebilehel olevast failist siin https://www.sakuvald.ee/opilastransport, kus koondplaanist leiab lisaks valla siseliini plaanidele ja kaartidele ka avaliku liini 113 õpilastele mõeldud väljumised.
Peatus.ee ei näita praegu veel nõudepeatuseid, need lisanduvad aja jooksul. Nõudepeatused on olemas veebilehe failis.

Sõiduplaane näeb SIIN.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee