05.10.2018 Saku valla õpetajate päeva pidulikul vastuvõtul väljastati kolmele Kurtna Kooli õpetajale tänukiri.

Eve Lutter töötab Kurtna Koolis aastast 1989.
Eve pühendumus ja armastus oma eriala – rahvatantsu – vastu, on teada nii koduvallas kui laiemalt.
Tal on eriline anne nakatada rahvatantsupisikuga kõiki alates lasteaiaealisest põnnist lõpetades auväärsete eakatega. Lisaks õpetajatööle Kurtna lasteaias ja koolis, juhendab Eve ka mitmeid Saku huvikeskuse rahvatantsukollektiive.
Eve Lutterile väljastati tänukiri seoses Saku valla tantsurühmade juhendamisega Harjumaa Tantsu- ja Laulupeol ning iga-aastase ülevallalise tantsupäeva korraldamisega.

Merle Kants on pühendunud pedagoog, kes lisaks tööle põhikooli inglise keele õpetajana tegeleb aktiivselt ka koolielu ja õppetegevuse mitmekesistamisega. Tema eestvedamisel korraldatakse Kurtna Koolis maakondlikku inglise keele teemapäeva, samuti osalevad Kurtna Kooli õpilased Jaapani Saku City õpilasvahetusprojektis. Suuresti tänu Merlele osaleb Kurtna kool alates sellest õppeaastast Erasmuspluss noorteprogrammis, milles teevad koostööd koolid viiest Euroopa riigist. Lisaks eelnevale on Merle aastaid organiseerinud traditsioonilist Soome Kurkela kooli ja Kurtna Kooli 6. klasside vahelist koostööprojekti.
Merle Kants on mitmele lennule olnud hinnatud ja armastatud klassijuhataja.
Saku valla tänukiri anti üle Merle Kantsile seoses aktiivse ja pühendunud tööga õpetajana ning erinevate koostööprojektide juhtimise eest Kurtna Koolis.

Kaie Ojassalu missiooniks on aidata lapsi, kes oma erivajadusest lähtuvalt vajaksid sobivaimat õppevormi, tunnevad ebakindlust uute tegevuste ees või vajavad teinekord teistsugust lähenemist, ikka selleks, et paremini hakkama saada õppe ja eluga.
Kaie on töötanud küll erinevates asutustes, kuid olnud alati samas ametis. Töökohast sõltumata on ta leidnud aega ja jõudu Saku valla laste muredega tegelemiseks. Tema nõuandeid ja soovitusi on oma töös kasutanud enamik Saku valla haridusasutusi.
Rikkalik valdkondlik töökogemus, inimestesse ja nende probleemidesse põhjalik ning südamega suhtumine on teinud Kaiest oma valdkonna ühe pädevaima ja usaldusväärseima spetsialisti terves vallas.
Kaie Ojassalule väljastati tänukiri seoses pühendunud ja tulemusliku eripedagoogilise tööga Saku valla laste toetamisel ja aitamisel.