Sellel teisipäeval, esimese tuisuga, läks poolel teel Sakku kaduma õpilasliini buss number 113. Nimelt eksis uus bussijuht liiniga. Kurtna Kooli õpilased, kes ootasid Sakus koolibussi, said ootamatu kutse aga hoopis regulaarliini nr 177 sõitvalt Tallinn-Saku-Aespa bussijuhilt, kes kutsus õpilasi peale öeldes, et viib nad ise Kurtnasse ära. Nii said vähemalt osad õpilased kooli. Aitäh bussijuhile, kes aitas segaduses olevaid lapsi ja leidis kiirelt lahenduse. Samas kiidame ka lapsevanemaid, kes tõid lapsed ise autodega kooli. Segadusest hoolimata jõudsid kõik õpilased varem või hiljem kooli.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee