Eesti Vabariigi aastapäev Kurtna Koolis

Täna tähistati koolis Eesti Vabariigi 106. sünnipäeva. 🇪🇪

Aktusel pidasid kõne Kurtna Kooli direktor Kristjan Saar, Saku vallavolikogu esimees Eero Alamaa ning Küberkaitseliidu ülem kolonel Andres Hairk. Õpilased esitasid nii laule, tantse, luuletusi kui ringmänge.

Tunnustati õpetaja Anna Luterit, kes on Saku vallas töötanud 10 aastat, ning õpetaja Maie Härmanit, kes on Saku vallas töötanud 15 aastat.

Lisaks jagati õpilastele auhindu erinevate võistluste eest. Kurtna Kooli nupu said kolmes vanuserühmas mälumängu A ja O võitjameeskonnad ning kooli kabeässa karikas anti üle 6. klassi õpilasele Holger Kurvitsale.

Pärast aktust nauditi sünnipäeva puhul võileibu ja kooki.

Palju õnne, Eesti Vabariik! 🇪🇪

Tekst: Anni Leen Järvik. Fotod: Heike Eleri Määrits.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee