Inglise keele päev

Reedel, 18. novembril toimus Kurtna Koolis inglise keele päev. Tundides tehti etteütlust ja Spelling Bee’d, et selgitada välja parimad. Spelling Bee’l toimus ka klassidevaheline võistlus. Esikolmikusse jäid Liilia (7. klass), Kertu (8. klass) ja Henry (9. klass). Võistluse võitis Kertu.
Lõunasöögiks oli meil Fish and Chips, mis on populaarne roog Suurbritannias.
Minu meelest oli väga huvitav päev!

Inglise keele päeva vahendas meediaring. Tekst ja fotod: Heike Eleri Määrits.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee