Vene keele päev

Neljapäeval (17.11) toimus Kurtna Koolis vene keele päev. Kooli seinu kaunistasid vene keele teemalised plakatid, vene keele tundides tehti etteütluseid ning muid keelega seotud tegevusi. Lõunasöögil pakuti magustoiduks barankasid. Möödus üks tore päev!

Vene keele päeva kajastas meediaring. Tekst ja fotod: Anni Leen Järvik.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee