Kooli kogu perega

Kurtna Kool alustab koolitussarjaga “Kooli kogu perega”, mis on mõeldud järgmisel sügisel kooliteed alustavatele lastele ja nende vanematele. Kokku saadakse viiel korral, esimene kogunemine on mõeldud ainult lastevanematele. Järgmised neli kohtumist toimuvad laupäeviti ja koos lastega – lastega tegeleb õpetaja, vanematele pakutakse lühikoolitusi erinevate inimeste poolt.

Esimene kohtumine toimub kolmapäeval, 16. novembril kell 18.00. Esinevad logopeed Merike Vahtre ja 1. kl õpetajad Mari-Liis Saarmäe ja Ülle Allik.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee