KOOLI KOGU PEREGA

“Kooli kogu perega” toimub laupäeval, 18. märtsil kell 11.00 – 13.00 Kurtna Koolis. Oodatud on järgmisel sügisel kooliteed alustavad lapsed oma vanematega. Lastega tegeleb klassiõpetaja Mari-Liis Saarmäe, lastevanematele esineb loenguga psühholoog Gähtlin Leppänen.  

Palume lastel kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee