Kooli sünnipäev ja 1. advent lasteaias

Sellel aastal otsustasid õpetajad jõuluaja alguse puhul lapsi üllatada omaloomingulise näidendiga. Tegelasteks olid putukad-sitikad – kõik pärit rühmanimedest. Neid ühendas ühine mure – külm, mis magada ei lase ja mingi tundmatu valge asi maas, mis „haiget“ tegi. Üheskoos otsiti sooja, kuni kohtuti päkapikuga. Tema abil saadi asjale selgitusi ja ka soojad riided selga. Direktoriga koos lauldi lasteaia sünnipäevaks üks sünnipäevalaul ja peo lõpetas ühine maiustamine jäätisega, mis ka natuke lund meenutas, kuid maitses oluliselt paremini.

Kaunist advendiaega ja palju õnne, Kurtna Kool!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee