Lasteaia lahtiolekuaja muutmine ja valverühma moodustamine

Vastavalt Saku Vallavalitsuse ja Kurtna hoolekogu otsusele lüheneb alates 04.12.2023 lasteaia lahtiolekuaeg ja moodustatakse valverühm.

Lasteaed on alates 04.12 avatud igal tööpäeval kell 7.00 – 18.30.

Valverühm toimib alates 04.12 kell 7.00-7.30  ja 18.00-18.30.

PÄEVAKAVA (alates 04.12.2023)
7.00 – 7.30 Laste vastuvõtt valverühmas
7.30 – 8.45 Laste vastuvõtt põhirühmas, vaba- ja individuaalne tegevus
8.45 Hommikusöök
9.10 – 12.00 Õppetegevused, mängud, õues viibimine
12.00 – 12.30 Õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks
12.30 Lõunasöök (sõimerühmas 12.15)
13.00 – 15.00 Päevane puhkeaeg
15.00 – 15.30 Ärkamine, riietumine, vaba- ja individuaalne tegevus
15.30 Õhtuoode
16.00 – 17.55 Vaba- ja individuaalne tegevus toas/õues, huvitegevused, koju minek
17.55 Laste saatmine valverühma
18.00 – 18.30 Avatud valverühm, koju minek
18.30 Lasteaed suletakse

Valverühm
Lasteaias tegutseb alates 4. detsembrist 2023 valverühm. See asub I korrusel lasteaia peauksest sisenedes vasakut kätt ja töötab 7.00–7.30 ning 18.00-18.30. Õhtul viiakse laps valverühma kl 17.55. Valverühma lahtiolekuajal on teie oma rühm suletud. Ilusate ilmadega viibivad lapsed õues.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee