Oleme kõige koolitussõbralikum organisatsioon

Igal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames välja aasta õppija, aasta koolitaja, aasta koolitussõbralikum organisatsioon ja aasta koolitussõbralikum omavalitsus. Sel aastal esitati tunnustamiseks 193 kandidaati üle Eesti. Meie kool tunnistati Harjumaa kõige koolitussõbralikumaks.  Kurtna Kooli kandidatuuri seadis üles Saku Vallavalitsus. Aitäh neile! Palju õnne meile kõigile!

Täpsemalt konkursi kohta loe siit: http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_object_id=2&wa_id=146&wa_id_key=

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee