Õppeaasta alguse info

TEISIPÄEV, 29.08
• 10.00 – 18.00 – 2.-4. klassi õpikute laenutamine raamatukogust, kilekaante müük (arveldamine sularahas)

KOLMAPÄEV, 30.08
• 10.00 – 18.00 – 5. -9. klassi õpikute laenutamine raamatukogust, kilekaante müük (arveldamine sularahas)
• 18.00 – lastevanemate üldkoosolek
• 19.15 – 1. klassi lastevanemate koosolek

REEDE, 01.09
• 10.00 – kooli õppeaasta avaaktus

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee