Uuenenud õpilasliinide nimed

Koostöös ühistranspordikeskusega sai muudetud Kajamaad, Saustinõmmet ja Kirdalut läbivate liinide peatuste nimesid. Uued nimed on sisse viidud ka peatus.ee portaali.

Muudatused on järgmised:
– riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, peatuse „Saku tee“ uus nimetus on „Saustinõmme“;
– riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, peatuse „Kiisa tee“ uus nimetus on „Kirdalu“;
– riigitee nr 11152 Kirdalu-Kiisa, peatuse „ Kirdalu tee“ uus nimetus on „Kurtna tee“;
– riigitee nr 11153 Kirdalu, peatuse „Kirdalu“ uus nimetus on „Järveoja“;
– riigitee nr 11342 Saku-Tõdva, peatuse „ Palktare“ uus nimetus on „Tõdva“.

Muus osas, sh liinid ise ja väljumiste ajad on kõik samad.

Uuenenud peatuste nimedega Saku valla õpilasliine näeb SIIN

Kliki SIIN, et näha otsuse dokumenti, kus teisel lehel on kaardipilt peatuste asukohtadega.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee