23. veebruari õpilasliinide sõiduplaan

23. veebruaril väljub Kurtna Kooli juurest buss Saue (ja Maidla) suunas 11:30

S10  11:05 -> uus väljumisaeg 11:30 Kurtna koolist

Bussigraafik on nähtav SIIN

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee