Sõbravisioon!

Sel aastal tähistati Kurtnas sõbrapäeva Sõbravisiooniga, mille etteasted olid inspireeritud Eurovisioonist. Kohtunikeks olid meie kallid õpetajad, kes valisid pingelise arutelu tulemusena võitjateks 1.b klassi tüdrukud Marie-Liise, Sille, Mirjami ja Loore Vanilla Ninja looga “Club Kung Fu”.

Enne etteasteid sai head-paremat osta laadalt, mille tulust osa annetati kooli tunnetustoa tarbeks. Koolipäeva jooksul said kõik huvilised aga südametega paarilisi otsida.

Sõbralikus maakoolis on sõbrapäev alati väga armastatud.

Üritust vahendas meediaring. Tekst: Olivia Older ja Anni Leen Järvik, fotod: Olivia Older

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee