Sõbrapäev Lõvi Leoga

Sõbrapäeval külastasid lasteaialapsi kolm piirkonnapolitseinikku, kes olid lastele üllatuseks kaasa kutsunud ka Lõvi Leo. Koos räägiti sõprusest, mängiti mõned mängud ja joonistati. Lõpus oli kõigil võimalus ka koos Lõvi Leoga pilti teha. Elevust oli palju!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee