Meie kooli õpilane Olivia Older on Harjumaa parim kodunduse tundja! Vägev tulemus, palju õnne, Olivia!
17.03 toimus Viimsi Koolis kodunduse aine olümpiaad. Olümpiaadi teema oli toiduressursside väärindamine. Teadmiseid tuli näidata nii teoreetilises osas kui ka sellele järgnenud praktilises ülesandes, kus õpilased said koti nelja toorainega, mis tihti üle kipuvad jääma, ning nendest tuli välja mõelda ja valmistada toit. Lisaks võis kasutada ka erinevaid toiduaineid toorainelaualt. Žürii andis punkte nii toidu maitse kui ka valmistumisprotsessi (hügieen, säästilkus, prügisorteermine jm) eest.
Aprillis tuleb Olivial minna Harjumaad esindama riiklikule kodunduse olümpiaadile.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee