Alanud on vastuvõtutaotluste esitamine 1. klassi astumiseks

Vastuvõtutaotluste esitamine Kurtna Kooli 1. klassi astumiseks toimub 2. maist kuni 1. juunini 2021 e-keskkonnas ARNO.

Taotlusega koos tuleb esitada järgmised dokumendid:
· koolivalmiduskaart;
· tervisetõend;
· digitaalne foto (peab vastama passipildi nõuetele);
· nõustamiskomisjoni otsus (selle olemasolul).

Oluline on, et taotluse esitamisel valitakse õppeaastaks 2021/2022.

Dokumendid tuleb lisada taotlusele hiljemalt 1. juuniks. Dokumentide lisamisel tuleb valida faili otstarve vastavalt laaditava dokumendi liigile. Juhend taotluse esitamiseks on leitav e-keskkonnas ARNO abi alt.

E-keskkonna kasutamise võimaluse puudumisel saab taotluse esitada paberkandjal kooli kantseleisse. Paberkandjal esitatava taotluse juurde on vajalik lisada vanema isikut tõendava dokumendi koopia ning lapse sünnitõend või isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui koolivalmiduskaarti ja tervisetõendit ei ole võimalik elektroonselt taotluse juurde lisada, tuleb need esitada kooli kantseleisse.

1. klassi õpilaste esialgne nimekiri koostatakse 10. juuniks 2021.

Lapse kooli vastuvõtmise kohta tuleb vanemale teavitus e-postile.

Kui tekib küsimusi e-keskkonnas taotluse esitamisega, palun ühendust võtta Saku valla haridusspetsialisti Merlin Seervaldiga e-posti teel merlin.seervald@sakuvald.ee või telefonil 671 2437

Koolivalmiduskaardi allalaadimine

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee