Draakonite joonistamise konkurss

Kurtna Kooli mõned õpilased osalesid lasteajakirja Täheke poolt välja kuulutatud draakoniaastale pühendatud draakonite joonistamise konkursil. Võistlusele laekus 1150 tööd, millest žürii valis välja 17 parimat joonistajat, nende seas ka meie kooli 5. klassi õpilased Liisa Kadak ja Ottokar Poola. Nende draakonid ilmusid ka Tähekese märtsinumbris. Palju õnne tublidele joonistajatele!

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee