Virmalised 3. märtsi õhtul

Vaadates eile öist taevast koolimaja kohal, tundub, et koolimaja juba väga ootas kõiki puhanud õpilasi ja õpetajaid vaheajalt tagasi!

Foto: 4. klassi lapsevanem Kertu Jõgi

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee