Info nõudepeatuste kohta

Tänaseks on selgunud, et liinidel 113 ja 113A on toimunud enne 01.12.2022 vedaja vahetust eelmise vedaja poolt lisaks liiklusmärgiga 541a tähistatud peatustele ka mitmeid lisapeatusi vastavalt sõitjate nõudmistele. Senine vedaja Hansabuss on tulnud mitmetes kohtades sõitjatele vastu ja tekitanud omal vastutusel nõudepeatused. Paraku pole need lubatud ja seetõttu ÜTK tungival palvel tuleks need koheselt lõpetada (avalike liinide vedaja vahetus 1. detsembrist). Kuna vajalik on eelnev teavitamine, siis alates 14. detsembrist enam liinid 113 ja 113A nõudepeatustes ei peatu. Teiste õpilasliinidega, mida teenindab endiselt Hansabuss, nõudepeatuste osa esialgu jätkub, kuna tegemist ei ole avalike liinidega.
Samas tuletame ka sõitjatele meelde, et valideerimine on endiselt kohustuslik ja seda nii avalikel kui ka õpilasliinidel (siseliinidel).

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee