Toidu maksumused Saku valla koolides alates 01.01.2023

Korraldus nr 679

hommikusöök 0,70 eurot;
koolilõuna 1.–4. klass 1,75 eurot;
koolilõuna 5.–12. klass 1,85 eurot;
pikapäevasöök 1,10 eurot.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee