Kooli kogu perega

Viimane kogunemine koolitussarjast “Kooli kogu perega” toimub laupäeval, 22. aprillil kell 11.00 – 13.00 Kurtna Koolis. Oodatud on järgmisel sügisel kooliteed alustavad lapsed oma vanematega. Lastega tegeleb klassiõpetaja Astrid Kõva, lastevanematele esinevad õppealajuhataja Terje Alev ja direktor Kristjan Saar.  

Palume lastel kaasa võtta kirjutustarbed ja vahetusjalatsid.

Kurtna tee 50, Kurtna 75518, Saku vald

(+372) 6 719 230, kurtnakool@sakuvald.ee

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,
Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee